Как бизнеса ще прави пари утре или промяна на бизнес модела

Световната криза се оказа добра причина всички мениджъри и собственици на бизнес да преосмислят досегашните си управленски практики. Драстичната промяна във финансовата, икономическата и пазарната среда принуди ръководителите да се опитат да погледнат на целия си бизнес от различен ъгъл, да осмислят същността на промяната и да вземат трудни решения свързани с посоката на развитие на фирмата си. Наложи се ръководителите да погледнат по-далеч в бъдещето, най-малко поради неясната перспектива до кога кризата ще оказва влияние върху бизнеса и какви ще са размерите на щетите нанесени от нея.

Facebook comments