fbpx Как да изнасяме родна стока към Китай? | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Как да изнасяме родна стока към Китай?

Как да изнасяме родна стока към Китай?

За повечето хора Китай е фабриката на света. Това е една експортно ориентирана икономика, която произвежда всичко - от дрехи, през строителни материали, та чак до български мартеници. Каквото и да погледнем е направено все там. Но сигурно малко хора знаят, че китайската външна търговия е доста добре балансирана - освен че изнася стоки, Китай е и голям вносител. Статистиката показва, че общият обем на износа и вноса през първото полугодие на 2012 г. е 1,84 трилиона долара, което е 8% увеличение спрямо същия период на миналата година. Износът регистрира забележителните 954 милиарда долара, но вносът не остава назад – 885 милиарда, кате техните ръстове са се увеличили съответно с 9,2 и 6,7%. Това очевидно са огромни цифри, които показват мащабите на китайската икономика, а също и покупателната способност на страната да купува и усвоява продукти, които не са произведени в Китай. Според статистиката, само за първото полугодие на 2012 г., разделено на броя на населението в Китай (1,6 млрд), всеки китаец купува стоки, непроизведена в страната му за около 1000 долара.

България изнася годишно към Китай стоки за около 500 млн. долара при годишен растеж около 10%. Това прави около 0.01% от общият внос на Китай или погледнато на глава от населението, всеки китаец е купил стока от Българияя за около 30 евроцента от гореспоменатите 1000 долара на година. Естествено, България е малка, бедна на ресурси и производствена база страна. Но просто погледнато дори и едно 20-30% увеличение на износа на България към Китай вкарва в икономиката на България милиони долари свежи пари, които при сегашното положение на европейската и световна икономика (без Китай) много трудно могат да дойдат от други, традиционни за България пазари.

Следващите редове са предназначени за малки и средно големи производители, които искат да започнат износ към Китай. Естествено, темата е много обширна, затова ще се спреме само на някои основни моменти които смятам, че са важни и могат да решат изхода от мисията - "износ към Китай".

Мотивация

Този елемент трябва задължително да го има като основа, върху която ще се прави план за износ към тази страна. Китайският партньор очаква, че производителят ще е достатъчно мотивиран и бързо ще предоставя адекватна информация относно продукта, ако е необходимо – помощ. Освен това ще е готов по всяко време да пътува до Китай за лични срещи. По принцип много български търговци се водят на принципа, че "Китай си има всичко и заради това нека да пробваме, но без да влагаме много ресурси и време". Този начин на мислене е по скоро израз на страх от непознатото. За китайският партньор обаче, всяко забавяне на отговор, отказ от помощ, или неадекватен отговор, може да се определи като липса на достатъчно мотивация, която вкрайна сметка да доведе до бързо приключване на проекта.

Продукт

Най-важното е продукта, който ще се продава на китайския пазар да е конкурентоспособен поне на други еквиваленти, произведени в Европа или САЩ. Не забравяйте, че на местния пазар продуктите, произведени в България ще се конкурират с продукти произведени в Германия, Франция или други страни, но не и с тези произведени в Китай. За българските производители оптималния вариант е, да могат да предложат качествен продукт, който ценово да се позиционира на средно ниво между китайските еквиваленти и сродни продукти произведени извън Китай. При такъва стратегия местният дистрибутор или партньор ще е достатъчно мотивиран да предлага продукта, който е произведен извън Китай, но е по-евтин (като очакването е да е доста по-евтин) от произведеното примерно в Германия.

Количества

Преди да прави каквито и да е планове, всеки производител трябва добре да прецени дали може да произведе количества, задоволяващи нуждите на пазара в Китай и това трябва добре да се комуникира с китайския партньор. В много случаи, китайците следват максимата, че или правят нещо голямо или не го правят. Затова си има обяснение - колкото евтин и качествен да е продукта, самата логистика по транспортирането от България до Китай, покриване на местни стандарти, дистрибуция изискват инвестиция, време, ресурс. Китайският партньор очаква да си върне бързо всички инвестиции и след това, също така много бързо, да направи големи печалби. Но при липса на възможност да се задоволяват големи производствени обеми, с други думи печалбите за китайците да дойдат след по-продължителен период от време, това може да ги демотивира, да се откажат от проекта, или да не гледат на него като приоритет.

следва продължение

Facebook коментари