Как да започнем бизнес в Германия?

За упражняване на търговска дейност в Германия може да се избира между следните правни форми - еднолична фирма, събирателно дружество, командитно дружество, дружество с ограничена отговорност, ООД & Ко., акционерно дружество и съдружие на лица, упражняващи свободна професия. 99,6 % от фирмите в Германия са представители на малките и средни предприятия, като в тях работят 64,8% от трудещите се в страната. Немското законодателство дели фирмите от този сектор на мик-ропредприятия, малки и средни предприятия. Микрофирми с персонал до 10 души са около

Цялото съдържание е достъпно само за регистрирани потребители
Moжете да се регистирате тук
Aко вече сте се регистрирали моля влезте
Можете да влезете с потребителско си име или е-мейл адрес.
Полето за парола различава редовни и главни букви.