fbpx Как един изпълнителен директор да си избере коуч? | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Как един изпълнителен директор да си избере коуч?

Как един изпълнителен директор да си избере коуч?

Сертификатът ли определя коуча?

Очевидно коучинг сертификацията е “а” и “б” и е една добра входна врата в професията. И с тази основа коучът може да носи стойност на клиента. В същото време от сертификацията нататък започва истинската работа за развитие на експертизата и професионалния капацитет на коуча.

Специално по отношение на коучинга за изпълнителни директори по организационни цели и казуси според нас само знанието от сертификационния коучинг курс няма как да е достатъчно.

Например, в GlaxoSmithKline критериите за избор на коуч за изпълнителни директори са коучът да има солидна подготовка и постоянно развитие в няколко направления:

1. Коучинг: Да е сертифициран като професионален коуч и да има практически опит в коучинг работа с клиенти.

2. Постоянно личностно развитие и систематично осъзнато излизане на коуча извън зоната му на комфорт. Това позволява на коуча да отработва собствените си ограничаващи вярвания и страхове, за да има вътрешната сила да държи емоциите, провокирани от сложните казуси, и напреженията на изпълнителния директор, без да проектира собствените си ограничения върху клиента. Това е свързано с това, че коучът може да коучва клиента само до лимита на собствените си ограничения. Затова личностното развитие на коуча не е въпрос на неколкократни посещения на курсове за личностно развитие, а е систематична (включително ежедневна) практика.

3. Разбиране на бизнеса.

Според нас коучът да има предишен опит като мениджър или дори като изпълнителен директор само по себе си е полезно. За да е адекватен коучът и да може да служи на организацията-клиент, разбирането на бизнеса надхвърля това да е заемал дадена позиция в бизнес организация. А именно:

- Първо, коучът да разглежда компанията като цялостна органична система.
- Второ, да има осъзнато разбиране за човешката динамика в организацията и как всяка дума, решение и действие на изпълнителния директор може да провокира съответни решения и действия на всички нива вътре в компанията и на пазара.
- И трето, да има осъзнато разбиране кога едно решение или действие е устойчиво или не.

Всичко това позволява на коуча да прави “честно огледало” на взаимовръзката между действията на изпълнителния директор и цялата организация и да задава въпроси, които са в сърцевината, а не се плъзгат по това, което първо се появява на повърхността.

Това е и причината работата на коуча с изпълнителния директор, макар привидно да е с един човек, всъщност да е работа с цялата организация. Затова и Ерик Шмит от Google казва за своя коуч: “той служи на Google много добре.”
Освен Ерик Шмит, за да водят своите компании, лидери от Силициевата долина като Стив Джобс, както и Джеф Безос от Amazon, са работили с коуч.

За да развие професионална капацитет в тези три направления, за да работи на това ниво с изпълнителния директор, инвестицията на коуча може да е шестцифрено число, от която коучинг сертификацията е една малка част. Заради това и според стойността, която коучът носи на клиента, таксите за всички видове коучинг могат да варират от 200$ до 3500$ на час, сочи проучване на Harvard Business Review, и коучингът за изпълнителни директори клони към горната граница.

Как да изберем коуч? Какви въпроси да задаваме?

Коучингът е нова професия и за нея не се изисква разрешително в нито една държава по света. Много хора обаче се наричат коучове, без да са преминали през професионално обучение по специфични коучинг умения и те прехвърлят умения от предишни свои професии в тяхната "коучинг" работа. Това често води до липса на адекватност и ефективност на услугата и до фрустрация за клиента.

Затова проучете пазара добре и направете минимум 2-3 интервюта при подбор на потенциални коучове. За коучинга за изпълнителни директори е задължително изпълнителният директор да се види предварително лично с всички потенциални коучове, за да се запознае с:
- Вида коучинг и темите, по които коуча има експертиза в работа с коучинг клиенти.
- Коуча като човек и неговата зрялост като личност.
- Разбирането на коуча за бизнеса.

Подобен предварителен разговор ще даде на клиента и коуча възможност:
- Да се запознаят и да установят доколко точно този коуч и подходът му в коучинга е подходящ точно за този клиент и казуса му.
- Да разберат доколко помежду им има “химия” и доверие за евентуална съвместна работа.

Не искайте от коуча да назовава имена на организации-клиенти и техните изпълнителни директори с цел да уважите конфиденциалността на взаимоотношението с техните клиенти. Коучът може да спомене имена само, когато има предварително разрешение от клиента.

Следните въпроси по трите направления - коучинг, личностно развитие на коуча и разбиране на бизнеса – могат да бъдат полезни на изпълнителния директор, за да води разговора с коуча и да го опознае. Преди да започнете, попитайте коуча за позволение да му зададете тези въпроси, тъй като те добавят дълбочина и за двама Ви в разговора.

Професионален коучинг
- Колко процента от коучинг клиентите Ви са изпълнителни директори?
- Кои са темите, по които коучвате изпълнителните директори – 1) за поведения и умения като лидер или 2) по организационни казуси?
- Какво отличава вашия коучинг за изпълнителни директори?
- Какъв е фокусът ви като коуч? И какво не правите?
- Как усъвършенствате вашата експертиза като коуч?

Личностно развитие и зрялост
• Кой е най-големият риск, който сте поемали в живота си? Кой е най-големият ви провал? Кой е най-големият ви успех?
• Кой е най-значимият случай в живота или работата ви, когато сте направили нещо невъзможно, извън зоната ви на комфорт и сте преобразили реалността около себе си? И какво трябваше да промените или превъзмогнете в себе си, за да го направите?
• Как свързвате Вашата житейска история (с Вашето рождено семейство и как сте отраснали или с други значими житейски събития) с това, което правите в момента?
• Каква е ежедневната Ви практика, с която се развивате като личност?

Забележете как Ви отговаря коучът – дали избягва отговора или отговоря повърхностно или искрено търси отговорите на тези въпроси в себе си в момента, когато ги задавате. Както и дали действията му са в синхрон с това, което говори. Най-важното е не коучът да е перфектен, а да е истински, защото автентичността е това, което добавя дълбочина в съвместната работа и има сила да трансформира.

Разбиране за бизнеса
- Кое е най-характерното за организационните модели, 1) на които стъпва разбирането Ви за бизнеса и 2) които използвате, за да подкрепите изпълнителния директор да постигне организационните цели?
- Изпълнителни директори на какви по мащаб организации сте коучвали?
- Кой е най-сложният организационен казус, по който сте работили с коучинг с изпълнителен директор? (без да споменавате имена)
- Кои са най-значимите успехи в организацията, които Вашите клиенти-изпълнителни директори са постигнали?

По препоръка на Международната коуч федерация (ICF) задайте следните базисни въпроси на потенциалния коуч, когато го избирате:
- Какъв е вашият опит в коучинга?
- Какъв сертификационен курс за професионален коуч сте преминали (учебното заведение и коучинг програмата одобрени ли са от ICF, ако не сте преминали курс, одобрен от ICF, какъв друг коучинг курс сте преминали)?
- Коя е специалността ви в коучинга? Какъв е фокусът ви като коуч?
- Какви специални умения или опит имате от предишна/и професия/и, които обогатяват и отличават Вашия коучинг?
- Каква е философията ви за коучинга?
- Какъв е процесът на коучинга (колко сесии се правят, с каква честота и т.н.)?

------------------------

Ирина и Петър Горялови са сред пионерите на коучинг индустрията в България. Те са съоснователи на DreamersDo – специализирана компания за коучинг за изпълнителни директори и водещ доставчик на услуги по организационно лидерство за управители и собственици у нас, създадена през 2006. Съоснователи са и на „Ай Си Еф България” - местното представителство на Международната коуч федерация.