fbpx Как мениджърите да намерят “общ език” със служителите | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Как мениджърите да намерят “общ език” със служителите

Как мениджърите да намерят “общ език” със служителите

 Личностният стил е относително стабилен с течение на времето. За разлика от него, адаптивността е умение, което може да се усвоява и подобрява. Това е способността временно да се адаптираме към поведението на друг човек, за да намалим напрежението във взаимоотношението и направим взаимодействието по-продуктивно. При проучване на Wilson Learning са интервюирани лидери и техните служители относно ефективното лидерство. Резултатите посочват, че лидерите трябва да обръщат внимание на определени фактори, които увеличават тяхната адаптивност.

Какво е характерно за добрия лидер?
Може би смятате, че знаете какво характеризира добрия лидер, но вие разсъждавате от гледна точка на вашия собствен стил. Различните стилове се фокусират върху различни характеристики, определящи добрия лидер. Всички стилове считат, че добрият лидер поставя ясни цели и дава относителна свобода за тяхното постигане, но има и някои важни разлики.
Напористият стил хора ценят лидерите с директен подход. Бъдете готови да посочите желаните резултати и конкретните срокове.

- Експресивният стил хора предпочитат лидер, който е открит, подхожда с доверие към хората и показва съпричастност. Бъдете готови да представите визия за голямата картина на това, което искате да постигнете.
- Дружелюбният стил хора искат лидер, който показва увереност в тях. Бъдете готови да покажете как ще им окажете подкрепа.
- Аналитичният стил хора ценят лидер, който е компетентен относно бизнеса и предоставя информация свободно. Бъдете готови да посочите конкретни цели и ресурси за постигане на желаните резултати.

За да бъдете ефективен лидер, вие трябва да познавате стиловете на своите служители и как те възприемат ефективното лидерство. Например един аналитичен стил лидер, който
не изразява съпричастност и не споделя открито чувствата си, може да не бъде определен като добър лидер от всички.

Кои са най-големите слабости на лидера?
Всички служители смятат, че “микроуправлението” е често срещана слабост, но същевременно всеки стил описва определени характеристики, които се считат за слабости на лидера.
- Напористият стил хора не харесват лидери, които дават твърде много или твърде малко напътствия. Твърде малкото напътствия правят задачата неясна, а твърде многото ги ограничават да използват собствената си преценка.
- Експресивният стил хора не харесват лидери, които виждат един единствен начин да походят към даден въпрос и не са отворени към обсъждане на други опции.
- За Дружелюбния стил хора липсата на изразяване на лична ангажираност или интерес към служителите е една от честите слабости на лидера.
- Аналитичният стил хора не харесват лидери, които предоставят твърде много или твърде малко информация. Те не искат да им се казват странични неща, но също не обичат и недостига на информация.
Ефективният лидер трябва да адаптира предоставянето на информация, даването на напътствия и изразяването на заинтересованост към стила на всеки служител, или рискува да бъде видян като слаб лидер

Пример
В един световно признат изследователски център за информационни технологии мениджър и един от неговите служители са в продължително противоречие относно това как да се подходи към ключовите инициативи на организацията. Мениджърът, като повечето хора в организацията, е сериозен и следи за детайлите, сроковете и измеримите резултати. Служителят е бил преместен в неговия отдел, тъй като е постигал много добри резултати в друга област. Той е признат за своите умения да представя общата картина на хората и да ги вдъхновява да работят за инициативите на организацията.
След преместването си, служителят споделя със своите колеги колко е натоварващо за него да работи с новия си мениджър. Той се чувства дискомфортно от факта, че трябва да обяснява всяко свое действие и направен разход.

Какво трябва да направи мениджърът? Как той да насочи своите усилия и тези на служителя в една посока?
Чрез добро разбиране на социалните стилове и необходимостта от адаптивност, този мениджър може да направи така, че да постигне своите нужди като посрещне нуждите на своя служител. Мениджърът е Аналитичен стил, а служителят - Експресивен. Тези два стила са противостоящи.
За да бъде адаптивен, Аналитичният стил мениджър трябва да отдели време да разговаря със своя служител относно неговите идеи и дори да го ангажира в генерирането на нови идеи.

Показвайки разбиране към нуждите на служителя, мениджърът ще го предразположи
той на свой ред да отговори на неговата нужда за уточняване на детайлните въпроси.
Как лидерът подкрепя своите служители?
Всички служители се нуждаят от подкрепата на своите лидери и всички са съгласни, че получаването на съвет и премахването на организационните бариери са изключително важни. Но конкретният вид подкрепа, от който служителите се нуждаят и очакват, се променя в съответствие с техния стил.
- Дайте съвет на Напористите, но не се заемайте директно със задачата вместо тях. Напористите се нуждаят от свобода на действие, за да решават проблемите сами и не обичат директната намеса.
- Експресивните се нуждаят от аудитория и слушатели - хора, които са отворени за дискусия и не съдят със свои преценки. Те искат лидер, който да подкрепя и защитава техните идеи.
- Дружелюбните искат лидер, който дава насоки, който посочва верния път, изразява увереност в техния избор и предлага малки корекции в процеса на работа.
- Аналитичните ценят да получат ясно и пълно одобрение на техните решения и директна обратна връзка.
Ефективните лидери предоставят подкрепа, основана на предпочитанията на самите служители, а не на техните собствени предпочитания. Лидерите, които оказват подкрепа по начина, който те самите биха желали, всъщност не дават помощта, от която се нуждаят или искат техните служители. Ефективните лидери познават своите предпочитания добре и променят вида помощ, която оказват на своите служители.