fbpx Как стартъпите да защитят интелектуалната си собственост? | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Как стартъпите да защитят интелектуалната си собственост?

Всеки собственик и създател на стартъп (Start up)компания носи доста дини под една мишница: налага му се да менажира успешно различни взаимоотношения- от тези със съдружниците, с бизнес ангели, с инвеститори, ментори, с фондове, с дивелъпъри, криейтъри, създатели, маркетолози до взаимоотношения с наети лица и партньори.

От опита си в работата със Стартъп компании отчитаме като най-често срещаната тенденция при бизнеса на почти всеки стартъп - липсата на подходяща и работеща стратегия за закрила на интелектуалната собственост.

В тази сложен водовъртеж от първите и най-важни решения - създаването на продукт, регистрация на най- подходящото за типа дейност дружество, наемането на персонал, набиране на капитал, със сигурност едно от последните неща, за които собствениците на един Стартъп мислят, е за консултация с адвокат- специалист по интелектуална собственост(IP lawyer ) и създаването на стратегия за закрила на интелектуалната собственост.

Силно конкурентните времена, в които живеем и правим бизнес правят тази задача от първостепенно значение, защото ненавременната защита на вашата интелектуална собственост може да доведе до множество правни проблеми и бъркотии, от които няма бърз и евтин изход, а понякога може да ви коства целият бизнес при кражба на идея и официализирането й преди вие да го направите.

Другият съществен въпрос, който следва да е внимателно уреден още на най-първоначалния етап е изясняването на притежателите на интелектуалната собственост - дали това са основателите, като тук следва да се има предвид, че в повечето случаи те регистрират дружество, когато идеята е вече създадена, респективно авторските права са вече възникнали или тя е създадена от наетите лица по трудов договор, като тук има също така множество въпросителни, които следва да бъдат уредени, особено ако те са създали продукта, а вие все още не сте ги наели официално.

1. Бъдете инициативни и си създайте ясен план за защита на интелектуалната ви собственост

Огледайте внимателно вашите идеи, концепции и всякакъв вид информация, за да отделите тези, съставляващи търговска тайна (списъци, соурс кодове и други) и тези, които подлежат и могат да бъдат регистрирани като интелектуална собственост още на първия етап от създаването им. Известно е, че при презентиране пред бизнес- ангели, фондове и други компании за търсене на финансиране вие споделяте една немалка част от вашите ценни идеи, технологии, продукти, като е жизненоважно те да бъдат защитени с подходящите и необходими способи за закрила на интелектуална собственост.

Важно е да създадете ясна карта на вашите търговски тайни и да знаете коя точна информация ще третирате като търговска тайна и как да я защитите подходящо. Търговската тайна е всяка търговска информация, ноу-хау и технологична информация, която не е общоизвестна или леснодостъпна за лица от средите, които обичайно боравят с такъв вид информация, има търговска стойност и по отношение на нея са предприети мерки за запазването й в тайна. Повече може да видите ТУК 

За да прецените коя е подходящата защита за различните видове интелектуална собственост следва да се консултирате с адвокат- специалист по интелектуална собственост, като с него да обсъдите кои идеи/ активи подлежат на регистрация и да подадете съответните заявки.

Важно! Те са вашето конкурентно предимство пред останалите и са вашият най- ценен капитал, затова се погрижете за тях от началото.

Не пропускайте да подготвите подходящ NDA (non-disclosure agreement) и да го използвате адекватно, като изисквате подписването му от всички нива, на които се налага да разкривате идеите си, пред които презентирате ваша ценна информация с таен характер - като доставчици, съдружници, бизнес ангели, инвеститори, работници и служители и др.

2. Регистрирайте своя търговска марка

Тя е отличителният ви знак и надлежната ѝ защита става посредством регистрация пред Патентното Ведомство. Правото върху търговска марка се придобива от деня на подаването й.

В зависимост от вашите планове за разрастване на бизнеса следва да прецените дали да подадете и регистрирате само национална марка или да я подадете директно като европейска марка. Също така следва да регистрирате и своя домейн.

Важно е да знаете:

- Вашата търговска марка следва да е толкова отличителна, че вие да бъдете нейн единствен и ексклузивен притежател;

- Да възложите ефективно предварително проучване, чрез което да се убедите подходящо, че никой друг не използва близка или сходна като белези търговска марка;

- Да се убедите, че вие или вашата компания контролирате всички домейн имена, както и профилите в социалните мрежи, за да сте сигурни, че ще достигнете вашите потребители

Повече можете да видите ТУК

3. Изобретения, открития, патентна закрила

Тъй като изобретенията са повече от идеи за създаването на нови продукти, услуги или ноу-хау, те трябва да бъдат разгледани и анализирани достатъчно подробно, за да може да се използват и прилагат практически без задълбочени тестове, изследвания и / или допълнителни експерименти. Някои изобретения (например формулата на Coca Cola) се защитават като търговска тайна и са защитени по същия начин като друга поверителна информация (но с още по-голямо ниво на грижа). Други са защитени чрез патенти, които дават право на притежателя на патента да попречи на трети лица да се възползват от изобретението за определен период от време без съгласието на собственика.

Изобретенията обикновено са собственост на лицето (или лицата), които първо са ги измислили. Много собственици на фирми погрешно вярват, че ако техният служител или изпълнител създава изобретение, докато работи за компанията, компанията по презумпция притежава изобретението. В действителност, и въпреки наличието на изрични разпоредби на закона, е препоръчително компанията да сключи писмено споразумение с изобретателя, в което да се определи подробно как ще процедират страните при създаване на служебно изобретение, включително, че всички разработени изобретения ще бъдат собственост на компанията и тя ще разполага свободно с възможността да прехвърля надлежно правата върху тези изобретения. Това е така, независимо дали изобретателят е служител, изпълнител, основател или собственик.

Преди да започне работа, всеки, който участва в разработването или усъвършенстването на интелектуална собственост следва да подпише писмено споразумение, в което ясно да се уговори, че всички изобретения ще бъдат собственост на компанията и ако не е уредено ще бъде доста трудно и скъпо и / или невъзможно да накарате това лице да върне обратно своите права върху интелектуална собственост на компанията.

Единият от начините да защитите вашата технология или продукт е да регистрирате патент, за да защитите уникалността им, така че идеята да не може да се пуска в употреба без ваше съгласие. За дата на закрилата се счита датата на получаване на заявлението за регистрация на патент в Патентното ведомство.

Заключение:

Правото на собственост върху интелектуалната собственост е най-важният актив на компанията ви, а безспорно е най-комплицираният .

Но ако още в началото поставите закрилата на интелектуалната собственост като един от най- важните си приоритети и подготвите внимателно консултирано споразумение за неразкриване на конфиденциална информация (NDA), създадете специално консултиран с добри юристи дружествен договор, погрижете се да имате коректни споразумения с работниците и персонала, в които уговорите начина на прехвърляне на правата върху интелектуална собственост, както и разполагате с добри договори за услуги с трети лица, със сигурност ще избегнете скъпи и неблагоприятни усложнения на един по- късен етап.

Адвокатско дружество „Мургова и партньори“ притежава богат опит в правното обслужването на български и международни компании при разработването на цялостен набор от документи за регистрация на  стартъпи, при избор най- подходящата форма на сдружаване и избор на стратегия за закрила на интелектуалната собственост. При възникване на въпроси или нужда от консултации може да се свържете с нас на www.murgova.com.