Каква сила има предварителния договор?

Гражданското право дава възможност на участниците в гражданския оборот да подготвят сключването на окончателен договор по свързващото ги облигационно правоотношение, чрез сключването на предварителен договор, в който да уговорят всички съществени условия на възникналата правна връзка. В българското законодателство нормативната уредба на предварителния договор се съдържа в Закона за задълженията и договорите, Закона за собствеността, Гражданския процесуален кодекс и Правилника за вписванията.

Цялото съдържание е достъпно само за регистрирани потребители
Moжете да се регистирате тук
Aко вече сте се регистрирали моля влезте
Можете да влезете с потребителско си име или е-мейл адрес.
Полето за парола различава редовни и главни букви.