fbpx Какви доходи трябва да имате, за да може да си покривате кредита? | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Какви доходи трябва да имате, за да може да си покривате кредита?

Доходът е един от важните фактори, когато кредиторите оценяват допустимостта на вашия заем. В действителност обаче какво е готова да ни вземе банката, като месечен разход по кредита и какво сме готови ние да отделим, често се разминават. Практиката показва, че банките са склонни (при стабилни доходи) да осигурят финансиране в размер по-висок, отколкото ние, като консултанти препоръчваме. 

Какво е изискването на банките

От гледна точка на банката, повечето изискват вноската по кредита, който искате от тях плюс вноските по текущите ви кредитни продукти (ако имате такива) да не надвишава 45 -60% от нетния месечен доход на кандидата/кандидатите (ако са повече от един). Правят се и изключения в съотношението дълг/доход, дори до 70% при някои банки. 

Препоръката на консултантите

Препоръчваме коефициентът, измерващ здравословното ниво на задлъжнялост, да не надхвърля 40% от нетния месечен доход на семейството. Разбира се, ако доходът е различен в различните месеци, препоръчително е да правите изчисленията на база средната стойност за последните 12 месеца. 

Например: При средномесечен размер (общата сума на нетните доходи, разделено на броят месеци, в случаят 12) в размер на 1750 лв., общата сума на задълженията по всички кредити, не бива да надхвърля 700 лв. или 40% от така средномесечна определената сума. 

Какъв кредит може да си позволи един кредитоискател със средно ниво на доходите по данните на НСИ

По данни на НСИ за четвъртото тримесечие на 2021 . средният общ брутен доход на лице е 1 963.60 лв., което за един нает (роден след 1960 г.) е 1523 лв. нетно възнаграждение. Ако използваме тези данни, прилагайки по-горе посочената методика за прилагане на принципа за разумно (здравословно) ниво на задлъжнялост, общата месечна стойност към всички кредитори не бива да надхвърля 609 лв. Посоченият пример е за нуждите на изчисленията и представителен, без да претендира за точност.

От гледна точка на кредитоискателите е редно да се замислите: „Добре! Ще отделям определена сума от месечният ми доход за вноски по кредит/кредити. Но ще мога ли да покривам другите си фиксирани разходи (комунални сметки, храна, забавления и др.) с остатъка?“. Не трябва да пренебрегвате и въпроси, свързано с това дали ще можете да сте редовни платци и ако банката при обективни обстоятелства повиши лихвата, респективно и месечните вноски по кредитите. 

Какво да направите?

Разходите по кредитите ви, да са възможно най-малък процент от доходите на домакинството. Това, ще ви даде комфорта, да не се притеснявате при повишения на месечните вноски. Ще ви помогне по-бързо да натрупате ликвиден буфер. Няма да се налага да „затягате коланите“ и да се лишавате от удоволствия.

Стремете се винаги да имате ликвиден буфер, с народното наименование „бели пари за черни дни“ в размер на поне 6 месечни разхода на домакинството. Това ще ви помогне да бъдете обезпечени финансово, при възникване на непредвидени изненади (с пожелание от нас тези разходи да са свързани само с радостни поводи).

И помнете! Винаги когато се почувствате „свръх заможни“ и спестяванията ви надхвърлят значително препоръчителният ликвиден буфер, можете да погасявате предсрочно (частично или пълно) кредитите си, с минимални или никакви такси за това!

Нашата мисия, като кредитни консултанти е да не само да съдействаме за отпускане на кредит, но и да имаме спокойствието, че след неговото отпускане, клиентите ни ще имат комфорта да го изплатят безпроблемно.