fbpx Какви са ефектите за фирмите от скъпите енергоносители? | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Какви са ефектите за фирмите от скъпите енергоносители?

Няма фирми, които да са подготвени да се справят със собствени сили поради високите цени на енергийните носители.  Пренебрежимо нисък дял (едва 1%) от фирмите са реализирали прогрес в тези условия, както и тези, които гледат позитивно поради това, че са насърчени да инвестират във ВЕИ за собствени нужди (3% от анкетираните). Това показва експресно анкетно проучване сред своите членове Българската търговско-промишлена палата.

74% от респондентите посочват, че не могат да планират цените на предлаганите от тях стоки и услуги, поради динамиката в цените на ел. енергията, която в края на 2021 г. достигна пикови равнища на пазара „Ден напред“ до нива от 824.55 лв./ MWh.  По този начин предприятията пропускат поръчки и изпълняват само вече поетите ангажименти, защото динамиката не позволява нормално планиране – посочват 34% от предприятията.

За съжаление, сериозните колебания в цената на ел. енергията дава и пряко отражение върху работната сила в предприятието,  която е най-важният ресурс във фирмите, като 63%  посочват, че не могат да увеличат заплатите на работниците на фона на сериозната инфлация в цените и несигурния пазар на ел. енергия.

41% от от фирмите посочват, че ако кризата продължи прекалено дълго, ще се наложи да съкратят част от персоналаа 24% - че ще преустановят дейност за неопределно време.

76% от предприемачите считат, че е необходимо компенсацията да бъде съобразно предложенията на национално представителните работодателски организации, а именно без ограничен таван от 30% на компенсацията. По този начин мярката ще окаже сериозен ефект върху фирмите и небитовите потребители и ще има стопиращ ефект върху динамичния ръст в цените на стоките и услугите и ще окаже сериозен позитивен ефект върху икономическата среда.

Едва 5% от бизнеса определя предложения механизъм за компенсация за достатъчен.

15% от тези, които вече са преустановили дейността си, отбелязват, че ще я възстановят едва когато пазарът на ел. енергия се възстанови до поносимите нива.