Какво ни очаква през икономическата 2017 г.?

Какво ни очаква през икономическата 2017 г.?

Тема номер едно за инвеститорите в началото на годината е промяната на лихвите в развитите икономики към нормалните им по-високи равнища и последващата сила на щатския долар. Финансовите пазари не възприемат този процес като период на рестрикции. Централните банки продължават с политиката на ниски лихви и се стремят да не натоварват длъжниците (правителствата) с по-високи плащания по огромните им дългове. Към техните мерки ще се наслагват и все по-агресивни правителствени политики за увеличаване на вътрешните разходи, с които да се стимулират икономиките. Пазарната еуфория след победата на Доналд Тръмп се дължи именно на очакванията това да стане факт. 2017 г. започва с много позитивни нагласи за щатската икономика, което се отразява на търсенето на доларови активи. Икономическият цикъл в САЩ навлиза във фаза, която е много благоприятна за инвестиции в акции, защото ще доведе до трайно подобрение на финансовите резултати на компаниите. Щатската икономика ще разчита на високата заетост, вътрешното търсене и подобрението в банковата система.

 

Европа остава затънала в политическа несигурност, която всъщност маскира под себе си икономически дисбаланси и недовършена интеграция във финансовия сектор. Изборите във Франция, Италия и Германия през годината ще имат най-вече отражение върху валутните курсове. Каквито и да са резултатите от изборите, ефектът от тях постепенно ще намалява.
Според анализаторите на ЕЛАНА Трейдинг, САЩ имат потенциала да запазят водещата си позиция по икономически растеж, но Европа ще намали тази разлика.
Европейската икономика ще расте, като това ще е една от предпоставките за ускоряване на инфлацията.

 

При повишаване на инфлацията, обаче, поради скъпия долар и ръста на петрола, централните банкери в Европа ще заговорят за вдигане на лихвите.  Нова дългова криза в Европа (подобно на проблемите с Гърция) няма да има, но инвеститорите ще продължат да бъдат притеснени от банковия сектор в Италия и трудностите на страната да финансира дълговете си.
Скъпият долар носи риск за финансовата стабилност на страните, откъдето има голямо изтичане на капитали. Това се отнася най-вече за по-малките развиващи се пазари, но и някои големи страни са застрашени – Турция, Китай и Мексико. Протекционизмът в САЩ също е заплаха за икономиките им, особено за Мексико. Инфлацията е третият по важност риск, защото ще доведе до по-силно повишение на лихвите и до още по-силна реакция на долара. Обезценяването на парите е единственият начин да се излезе от дълговия капан и през 2017 г. това ще започне да става очевидно.

 

БЪЛГАРИЯ ще поддържа икономически ръст от 3%

 

Икономическият растеж в страната и нулевите лихви по депозити ще доведат до активизиране на кредитирането и до търсене на алтернативи на спестяванията. Това ще стимулира финансовите услуги, но и сектори като строителството и туризма, които зависят от свободните пари в икономиката. За индустрията годината ще бъде противоречива: трудности за износа към Турция и Гърция от една страна, а от друга -  възможности за ръст на продажбите в Западна Европа.

Икономиката ще се сблъска и с по-високи разходи за горива, но по-голямата част от това поскъпване вече е в миналото. Предсрочните избори и формирането на бъдещо правителство ще повлияят негативно на бизнес климата, но само в малка степен, защото политическата несигурност ще бъде компенсирана от ръст на кредитите и на покупателната способност на населението.
Капиталите в българските банки ще подкрепят икономиката през 2017 г. Кредитирането на частния сектор и потреблението ще става все по-важен приоритет за финансовите институции. От друга страна, депозитите в банките ще търсят по-високодоходни алтернативи, като ще се насочват все повече към капиталовия пазар заради силното представяне на БФБ през миналата година.
Възстановяването на големите икономики в ЕС ще продължи да се усеща и в България. Икономиката ще успее да поддържа ръст от 3%, подкрепена от постепенно увеличаващото се кредитиране за бизнеса. Експортно ориентираните отрасли, особено износителите за ЕС, ще са водещият двигател за икономиката. 

Най-големите рискове за българската икономика идват извън границите на страната. На първо място е растежът в Европа – ако европейската икономика забуксува, това ще се усети и у нас. Вторият риск се крие във възможността банките да забавят кредитирането, което е малко вероятно.  Влошаване на турската икономика е също значим риск за България.

 

ЗЛАТО

 

Златото започва новата година с негативите от представянето си през последните няколко месеца, както и с перспективите да възстанови цената си паралелно с поскъпването на еврото. Спадът през втората половина на 2016 г. промени отношението на спекулантите, но не и на дългосрочните инвеститори, които продължават да държат инструменти, свързани с ценните метали.
Инвеститорите очакват златото да расте по-слабо от това, което цената му показа през първата половина на миналата година. Ключовият елемент е в постепенното покачване на цената, което удовлетворява дългосрочните играчи и гарантира постоянен приток на капитали към метала.

Според анализаторите на ЕЛАНА Трейдинг в момента средата е добра за покупка на акции на компаниите от златодобивния сектор и борсово търгуваните фондове, свързани със златото, тъй като те ще се представят отлично при повишение на цената на благородния метал от 10-20% за годината. Само за 2016 г. ръстът на акцията на борсово търгувания фонд, представляващ акции на златодобивни компании (GDX), е близо 53% в  сравнение с ценовото изменение на златото за периода от около 10%. Перспективата пред златото до края на 2017 г. е цената отново да наближи равнището от 1400 долара за тройунция. Това може да стане бързо при по-сериозна борсова корекция, защото изборите в САЩ насочиха капиталите към рискови инвестиции в очакване на икономически растеж.

 

Всички рискове за глобалната икономика би трябвало да повлияят позитивно на златото.

 

Една криза в Азия, обаче, независимо дали е свързана с китайския юан или с паричната реформа в Индия, ще се отрази лошо на благородните метали. Това може да доведе до спад под 1000 долара за тройунция и ще удари изключително силно финансовите резултати на компаниите в сектора, като дори дългосрочните инвеститори ще продават.  Но вероятността това да се случи е минимална. 

Facebook коментари