Картовите разплащания се увеличават в България

Пазарът на банкови карти в България отбелязва отчетлив ръст. За това говори, както нарастването в броя направени транзакции, така и реализирания обем с карти на ПОС терминали. Броят на покупките на ПОС терминали за 2012 г. при кредитните карти вече надвишава с приблизително 20% този от 2011 г., а обема – с около 10%. При дебитните карти тези нива са съответно 28% и 9%.

УниКредит Булбанк отчита ръст при картовите разплащания в сравнение с 2011 г. се отчита ръст от съответно 39% при броя транзакции и 40% при обема.
Очаква се през месец декември картодържателите да похарчат с 60% повече в сравнение със средномесечната сума за покупки на ПОС терминали за 2012 г. Това е вторият пик, който се наблюдава в рамките на една календарна година, след този реализиран през отпускарския сезон – месеците юли и август.

Последната година отчетливо показва, че банковите карти все повече се използват за плащане на ПОС, отколкото за теглене на кеш от банкомат. Средната стойност на една транзакция при теглене от банкомат през тази година не се е променил, а малкото нарастване на броя тегления от банкомат се дължи единствено на ръста на броя карти. За все по-честата употреба на картите като разплащателно средство за ежедневни покупки говори и намаляването на средната стойност на направените от българските потребители покупки за последните няколко години. Средно похарчената сума на ПОС терминал с една карта през декември 2011 г. е 74 лв., докато година по-рано е била 77 лв. През декември 2012 г. очакванията са средната стойност да е още по-ниска.

През 2013 г. се очаква допълнително нарастване на картовия пазар, както на броя на картите, така и на активността на картодържателите. Все повече картодържатели предпочитат банковите карти като основен инструмент за разплащане.
Другата основна тенденция, която предвиждат специалистите е появата на допълнителни картови продукти и услуги за различни сегменти потребители, както и оживление на пазара откъм картови иновации, особено все по-широко разпространените безконтактни разплащания. Те позволяват да се плаща и без да се поставя картата в ПОС устройството. Ако то е означено с логото PayPass или payWave (програмите за безконтактни плащания съответно на MasterCard и Visa), е достатъчно картата само да се доближи до него. Когато сумата на покупката е под 50 лв., плащането се осъществява светкавично без да се изисква въвеждане на ПИН код. Този тип картови разплащания е особено подходящ в търговски обекти с голям човекопоток и сравнително ниска стойност на едно плащане – вериги за бързо хранене, супермаркети, бензиностанции и др.
 

Facebook comments