fbpx Картовото разплащане ще става все по-активно през 2015 г. | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Картовото разплащане ще става все по-активно през 2015 г.

Картовото разплащане ще става все по-активно през 2015 г.

Изминалата година отбеляза бум на безконтактните карти на пазара на картови разплащания в България. Заедно с това потребителите станаха още по-активни при плащане на всякакви суми за покупка. Безконтактната карта притежава допълнителна функционалност, с която може да се плати безконтактно, но тя, разбира се, може да транзактира и по добре познатия ни начин – на ПОС терминал с четене на чипа или магнитната лента и задължително въвеждане на ПИН, на банкомат, в интернет. Това коментира Мариана Чаушева, директор Карти в УниКредит Булбанк.

Броят на покупките на ПОС терминали надвишава с приблизително 28% този от 2013 г., а обемът – с 33%. За поредна година УниКредит Булбанк е основен двигател на този растеж, като банката отчита, че броят на транзакциите е скочил с 30%, а обемът с 36%.

По отношение на терминалната мрежа на пазарно ниво последните данни на БНБ показват, че броят на търговците с ПОС устройства към края на първата половина на 2014 г. нетно е нараснал с 600 (от 42 700 през 2013 г. до 42 300 през 2014 г.), а самите терминали са 79 000 (10% ръст спрямо 2013 г.). Това следва тенденцията на ръст от минали години. При АТМ терминалите не се отбелязва ръст и те остават 5 900.

За поредна година е значим ръстът на електронната търговия. При търговците-партньори на УниКредит, например, приемащи електронни плащания, за последната година се отчита ръст от 44% в направения брой покупки и 34% в реализирания обем спрямо 2013 г. Нараства и броят на търговците, приемащи картови плащания по електронен път.

И все пак внимавайте при ползването на карти – както при физическо, така и при електронно плащане. Ето някои съвети:

 • Сменяйте ПИН кода на банкомат, веднага след получаването на картата и ги запомнете;

 • Закривайте с ръка въвеждането на ПИН код при теглене на пари от банкомат;

 • Възползвайте се от безплатната услуга „Сигурни плащания в Интернет“;

 • Абонирайте се за услугата SMS известия;

 • Контролирайте достъпа до личния компютър, смартфон или таблет;

 • Не отваряйте и не отговаряйте на получено съобщение в електронната Ви поща, което изисква предоставяне на картови или лични данни. При такъв случай е нужно веднага да се консултирате с банката при съмнение за достоверността на подобно съобщение;

 • Ако възникне проблем с направена поръчка в интернет, се препоръчва да се свържете директно с търговеца и да се опитате да разрешите създалата се ситуация с него.

 • Запазвайте всички документи свързани с покупка в Интернет, както и водената кореспонденция с търговеца;

 • При загуба/кражба на карта или при съмнение, че същата се използва неправомерно от други лица е нужно НЕЗАБАВНО да информирате банката и да наредите блокирането на картата.

Тенденции за 2015

 • Ще продължава фокуса върху безконтактните разплащания, включително чрез носители като гривни, „умни“ часовници, ключодържатели;

 • Eволюция в картовите мобилни разплащания и парични преводи от карта към карта посредством мобилен телефон;

 • Развитие на програми за награждаване лоялността на картодържателите и заздравяване на партньорствата с ключови търговци;

 • Допълнителни физически и логически иновативни подходи за защита на картите и сигурността на картовите разплащания;

 • Разширяване на функционалностите и възможностите за обслужване на картови разплащания при малки и средни предприятия, отчитайки бързата дигитализация и възможностите, които предоставя;

 • Развитие на мрежата на ПОС терминалите в по-малките населени места и по-малките търговски обекти и мрежата на терминалите за самообслужване при картово плащане;

 • Електронната търговия ще заема все по-значимо място.

 

Facebook коментари