fbpx Хартата на многообразието в България проведе годишна среща на своите членове | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Хартата на многообразието в България проведе годишна среща на своите членове

Хартата на многообразието в България – съвместна инициатива на Българския форум на бизнес лидерите (БФБЛ) и Центъра за изследване на демокрацията (ЦИД) за насърчаване и популяризиране на политиките за разнообразие, равенство и приобщаване на работното място, проведе годишна среща на своите членове.

Събитието цели да популяризира корпоративните стратегии за изграждане на разнообразни екипи и приобщаваща работна среда и предостави полезна платформа за обмяна на контакти, идеи и добри практики. Срещата се проведе в контекста на Европейския месец на многообразието 2023 – празник на равнопоставеността и уважението на работното място и в цялото общество, който се отбелязва през месец май в страните от Европейския съюз от всички 26 национални Харти и техните над 15 000 организации членове.

Срещата в София събра над 80 представители на различни сектори – отговорни институции, бизнес общността, граждански организации, които препотвърдиха важността на съвместните усилия за популяризиране на ценностите на равенството и приобщаването.

Официални гости бяха Надя Клисурска, заместник-министър на труда и социалната политика, доц. д-р Ана Джумалиева, председател на КЗД, Елена Чернева-Маркова, заместник-омбудсман, и Димитър Марков, директор на правната програма на  ЦИД.

Събитието бе и официална церемония по връчването на сертификатите за членство на най-новите членове на Хартата. Управители и висши мениджъри на над 30 компании и организации, подписали документа през последните две години, имаха възможност да споделят своите мотиви да прилагат на практика политики за равенство и приобщаване. Така те изпратиха ясно послание към колегите си от бизнеса и към широката общественост за значението на многообразието като основен фактор за иновациите, растежа и продуктивността на своите компании, а също и за създаването на по-справедлива и приобщаваща обществена среда.