fbpx Хотелският инвестиционен сектор е привлякъл най-много капитал | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Хотелският инвестиционен сектор е привлякъл най-много капитал

Инвестиционните сделки с недвижими имоти у нас се се увеличили с 26% над този за цялата 2012 г. и с 49% повече от същия период на 2012 г., показват данните на консултантската компания Forton. През миналата година Хотелите Radisson Blu и през настоящата Hilton са най-значителните активи, чиито собственици са се сменили през 2012 и 2013 г. до момента, като се оказва, че високият клас хотели са най-предпочитания тип активи.

Съществената разлика в сравнение с предходната година е продажбата на „Панорама мол“ (новото име на „Мол Плевен”), едновременно първата сделка с търговски център от 2011 г. до момента и първата успешна публична продан на актив с подобно качество. Предстои молът да бъде завършен и да отвори врати в началото на 2014 г. с ексклузивното съдействие на Forton.
Наблюдават се съществени сделки с хотели. Съществуват единични търговски центрове, които стоят добре на пазара, но приходите трудно покриват задълженията им. Така инвеститорите придобиват подбрани имоти, които имат качествата да се превърнат във водещи, или такива които изпитват недостиг от капитал или имат нужда от средства за разширение или довършване.
Пазарният дял на българските купувачи на инвестиционния пазар е останал висок, макар че намалява на 56% в периода януари - август 2013 г. от 75% през 2012 г. - подобни колебания са в рамките на нормалното предвид ограничения брой сделки.

Чуждестранните инвеститори вследствие на икономическата рецесия в почти всички европейски страни ограничиха дейността си в Югоизточна Европа, като част от тях излязоха от България, а интересът на останалите се насочи към по-големите и ликвидни пазари. От друга страна, българските инвеститори познават добре средата за бизнес, имат необходимия опит да управляват рисковете и се възползват от по-ниските цени.

Хотелският сектор е заел най-високия дял в общия обем на пазара на инвестиционни имоти за последните 11 години. Според Михаела Лашова, изпълнителен директор на Forton, има три общи причини за продажба на инвестиционни имоти. „Някои от собствениците са мотивирани от това, че не могат да постигнат достатъчно високи норми на печалба. За други съответните активи вече не са в инвестиционната им стратегия. В голяма част от случаите текущите приходи не са достатъчно за обслужването на заемите, с които са финансирани инвестициите по време на бума“, казва тя.

Очакваното ускорение на икономическия растеж през 2014 г. би бил факторът, който да продължи ръста на инвестициите в имоти и да върне чуждестранните инвеститори на българския пазар. За разлика от бума на сделките и цените в периода 2006-2008 г., сега България може да им предложи достатъчен избор от качествени активи, отдадени под наем на разумни нива и мащаб, така че да инвестират успешно.
Чуждите инвеститори биха били привлечени отново към България от едни от най-атрактивните нива на доходност от инвестиции в първокласни имоти в Централна и Източна Европа. За отдадени под наем офис площи в София очакваното ниво е 9,5% срещу 6.25% за аналогични обекти в Прага или Варшава и 8,5% в Букурещ.