fbpx Китай проявява интерес към инвестирането в България | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Китай проявява интерес към инвестирането в България

Зам.-министърът на земеделието и храните д-р Цветан Димитров се срещна с Цао Джънжай, водач на делегация и виш съветник на правителството от район Вътрешна Монголия на Китайската Народна република.
По време на срещата бяха обсъдени възможности за сътрудничество между България и автономния район. Делегацията прояви интерес за инвестиции в животновъдството и по-конкретно в отглеждането на говеда и овце за мляко и млечни продукти. На срещата се дискутира и въпроса за обмен на опит и добри практики в производството на кисело мляко. Вътрешна Монголия е район с развито млекопреработване и производство на кисело мляко с бактерията „лактус бациликус булгарикус”, посочи г-н Цао Джънжай.
От китайска страна бе проявено желания за наемането на пустеещи земеделски земи, които да използват за производството на фуражни култури. Изказано бе и тяхното намерението за инвестиции във винопроизводството. Българското вино се ползва с много добра репутация, но реализацията му в Китай все още не е достатъчно висока.