Класните стаи на бъдещето навлизат в училищата у нас тази есен

Концепцията за класна стая на бъдещето, създадена от технологичната компания Сирма Медия, ще навлезе в българските училища през тази есен. В рамките на пилотен проект в тридесет училища ще бъдат внедрени нови мобилни компютърни кабинети, включващи лаптопи Intel Classmate PC, богато учебно съдържание, софтуер за интерактивна комуникация между учители и ученици, както и мобилно зарядно устройство, оптимизирано за пренасянето им между класните стаи.

Компютърните кабинети вече ще бъдат подходящи не само за обучение по информатика и информационни технологии, а по всички учебни предмети – литература, история, математика, природни науким чужди езици и др. Очаква се те да разширят значително възможностите за интерактивно обучение, както и да спестят на училищата много допълнителни разходи. Лицензите за обучителния софтуер ще бъдат предоставени безплатно. Новите мобилни кабинети ще бъдат представени промоционално в пет града, Варна, Стара Загора, Бурас, Русе и София.