fbpx Клиентът оценява качеството | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Клиентът оценява качеството

Клиентът оценява качеството

Сред многото компании на лизинговия пазар, постоянно увеличаващи своя годишен оборот, "Афин България" ЕАД - дъщерно дружество от групата Afin, има водеща позиция в предоставянето на финансови решения за поддържане на продажбите на Iveco в Източна Европа
Превръщайки се в един от лидерите на пазара, "Афин България" за относително кратък период от време завоюва завидна репутация. Изпълнителният директор на дружеството г-жа Клаудия Вилку смята, че тази репутация се дължи на няколко фактора.
"Афин България" показа много бърз бизнес растеж и към настоящия момент е една от най-важните лизингови компании в България. Как ще обясните това?
- Действително ние сме важен участник на пазара на лизинговия бизнес в България и не сме постигнали това случайно. "Афин" е една от първите големи международни инвестиции на българския лизингов пазар. През октомври тази година "Афин България" ЕАД ще празнува 4 години от началото на своята дейност. През този период натрупахме ценен опит и познания за нуждите и очакванията на нашите клиенти, имахме възможност да се срещаме с тях и дори да форматираме финансовите продукти, които предлагаме, в съответствие с индивидуалните изискванията на клиентите. Същевременно от първата финансова транзакция през 1996 г. продуктът на "Афин" продължава да се доказва, като бележи постоянен растеж на различни Източноевропейски пазари - България, Румъния, Унгария, Чехия, Словакия, Естония, Латвия, Русия, Беларус, Хърватска, Украйна, Молдова, Македония. Едно от нашите най-важни предимства е професионалната специализация в лизинговането на камиони, използването на дългосрочния опит и провереното ноу-хау. Широките възможности за финансиране и непосредствената тясна връзка с Iveco и неговите дилъри на българския пазар позволяват гъвкава политика, свързана с предлаганите продукти и финансовите условия за тяхното използване чрез лизинг. Считайки всеки лизингополучател за бизнес партньор през периода на лизинговия договор, "Афин" има готовност да финансира малки и средни предприятия също толкова добре, както големи компании и представителства на международни компании на българския пазар. Заедно с Iveco можем да предоставяме директни специални оферти на ключови клиенти, като финансов лизинг с абонаментна сервизна поддръжка на камиона, опция за обратно изкупуване, оперативен лизинг или покупко-продажба. Тази гъвкавост, определяща се и от срока на лизинга (от една до пет години), авансовото плащане, периодите на плащане (месечни или тримесечни вноски) и други параметри, е едно от нашите най-важни предимства, отличаващи офертата на "Афин" от другите лизингови предложения на пазара. Доброто териториално присъствие е друго важно стратегическо решение на нашето управление. "Афин" е представено в България от главен офис в София и два клона - в Пловдив и Варна. Така представителите на "Афин" имат възможност да се срещнат с клиентите на тяхна територия и да им предложат цялостни решения.
Има ли някакви ограничения от гледна точка на обема на финансиране или обема на специфичните транзакции? Какъв вид продукти финансирате?
- Решенията на "Афин" за финансиране са стриктно основани на оценката на финансовите възможности на клиента и неговия потенциал, които определят границите на финансирането. Иначе предварителни ограничения за обема на финансиране не съществуват, тъй като "Афин" като лизингова къща на Ivеco (Iveco притежава 40% от "Афин Груп") има неограничени възможности за финансиране на нови и употребявани автомобили Iveco с или без надстройки.
Можете ли да обясните по-подробно аспектите на връзката ви с Ivеco? Дава ли тя някакво предимство за потенциалния клиент, който иска да вземе на лизинг камион с тази марка?
- Определено да! Нашите лизингови операциии са изцяло базирани на връзката между финансовото обслужване и дистрибуцията на продукта. Клиентът може да избере своя автомобил и едновременно с това да получи детайлна финансова оферта от всеки оторизиран дилър на марката в България. На всеки дилър клиентът предоставя също комплект от документи, необходими за оценяването му от Кредитен комитет на "Афин България". Абсолютният минимум от необходими документи включва: заверен баланс и отчет за приходите и разходите, документи от съда, данъчен номер и
БУЛСТАТ регистрация, удостоверение за актуално състояние с валидност един месец, представяне на фирмата и списък с автомобилния й парк. Всеки набор от документи се оценява в количествен и качествен аспект, като това отнема 1-2 дни за стандартни случаи и до 5 работни дни за изключителни случаи, когато е необходима допълнителна информация. След като автомобилът се достави - вече обмитен, регистран в КАТ, застрахован и с платени данъци, - той незабавно влиза в движение. По-нататък продължаваме активно да подпомагаме нашите лизингополучатели, когато се нуждаят от съдействие. Успяваме да правим това, всеки път, когато е необходимо, разбира се, с помощта на оторизираните представители от мрежата на Iveco в България и чужбина.
Ще споделите ли тайната на успеха на "Афин” в България?
- Всъщност аз съм го казвала и преди. За нас всеки лизингополучател е стратегически бизнес партньор. Всички служители на "Афин" - към настоящия момент те са около 20 души млади български професионалисти - следват тази политика. Ние говорим за "голямото семейство" на лизингополучателите на "Афин" в България. Към края на април тази година те са над 550 български компании, на които сме лизинговали повече от 1400 камиона и ремаркета. И да не забравяме обстоятелството, че около 370 камиона вече са продадени на различни български
дружества, в резултат на това, че лизинговите им договори са изтекли. В световен мащаб "семейството" на "Афин" наброява около 4000 компании от няколко Източноевропейски страни. Вярвам, че този факт говори много за качеството на нашите финансови услуги. И мога само да поканя читателите на "Твоят бизнес" да се присъединят към нас.

Facebook коментари