fbpx Ключови фактори за подобряване на ежедневното пътуване | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Ключови фактори за подобряване на ежедневното пътуване

До 2050 г. 68% от населението на света ще живее в градските центрове, а броят на мегаградовете с население над 10 милиона души ще се увеличи до 51 от 43 в наши дни. Visa, в сътрудничество със Станфордския университет, обяви резултатите от едно от най-големите световни проучвания за нарастващото търсене на обществен и частен транспорт, както и важната роля, която дигиталната търговия играе в стимулирането на устойчив  растеж.

Какви са предизвикателства пред нарастващите градски центрове?

Време за пътуване:

• 46% от потребителите в световен мащаб са забелязали увеличение на времето за пътуване
• Половината (52%) са разочаровани от опита си при използването на обществения транспорт
• Една трета от анкетираните (37%) очакват, че времето за пътуване до работното място ще се увеличи през следващите пет години.

Използване на автомобил:

• Личният автомобил остава най-добрият вид транспорт както за пътуване до работното място (60%), така и за лични пътувания (61%)
• Само 42% от респондентите от поколението Z (18-25 години) използват кола, за да отидат на работа, училище или университет, или за лично пътуване
• Най-нежеланият аспект на шофирането е намирането на място за паркиране, посочено от 64% от респондентите,
• Следват рискът от получаване на глоба, ако паркирате по-дълго от очакваното (44%) и
• Плащане за повече време от изразходваното за паркиране (42%)

Използване на обществен транспорт:

• По-малко от половината от участниците в проучването използват обществения транспорт, за да стигнат до работа, училище или университет (44%)
• Този брой нараства до 54%, когато става въпрос за пътувания, свързани със свободното време, като например развлечения.
• Пътуващите избират вид транспорт въз основа на три фактора: удобство, надеждност и доколко са претъпкани превозните средства. Значението на всеки фактор е различно в зависимост от възрастта:

Разплащания:

• Сложността на разплащанията е сред най-честите оплаквания от пътуващите.
• Ако разплащанията за обществен транспорт бъдат улеснени, средното потребление ще се увеличи с 27%.
• 47% от пътуващите заявяват, че нуждата от различни билети за различни видове пътувания е проблем
• 44% посочват като проблем, че не знаят колко да платят
• 41% са посочили услугите, за които се плаща „само в брой“, като затруднителни. Според анкетираните тези затруднения правят все по-малко вероятно те да използват обществен транспорт и е по-вероятно да се придвижват със собствените си автомобили
• При потребителите на автомобили 47% биха искали да видят нововъведения, чрез които да разбират къде да намерят най-евтиното гориво
• 35% биха искали приложение, което разпознава местоположението, където те се опитват да зареждат, и да се разплащат през него.

Какво може да се направи?

Инвестиране в свързаност. Градските власти трябва да инвестират в постоянно работеща инфраструктура за данни, защото тя е от основно значение за изискваните от потребителите технологични решения. Тя поддържа обмен на данни в реално време, благодарение на който може да информира хората за тяхното пътуване, както и предоставя информация за градовете, която им гарантира, че услугите отговарят на променящото се търсене.

Осигуряване на безпрепятствени разплащания, които подкрепят пътуващите с много възможности. Градските власти и експертите по градско планиране трябва да си сътрудничат с мозъчни тръстове, автомобилни и технологични фирми и доставчици на разплащания като Visa. Тъй като едно-единствено пътуване все по-често ще включва повече от един вид транспорт (напр. автомобил + метро + велосипед) - наложително е за пътуващите да се създаде опростен и рационален начин за разплащания и се мине през плащания в приложение или базирани на платформи решения.

Интегриране на идентификацията на личността в разплащанията. Тъй като компаниите и общините все по-често внедряват цифрови разплащания, те също така трябва да интегрират незабавно идентифицирането на личността. Ролята на цифровия идентификатор в екосистемата е от решаващо значение за справяне с промените в начина, по който хората използват транспорта, като се гарантира, че плащането и личната идентификация са лесни и безпроблемни.

Планиране на системи за търговия, които отчитат съществуването на всички членове на обществото. При планирането на търговската екосистема, всички участници в транспортната екосистема трябва да предизвикат мисленето си, за да включат възрастните хора и не- или недостатъчно осигурените, като гарантират, че никой не е пропуснат.

Разработване на стратегически партньорства, които да осигуряват необходимите стратегии. Градовете трябва да си партнират с корпорации, които могат да им осигурят повече данни и информация, които да подпомогнат планирането. Изкуственият интелект в комбинация с Big Data може да се използва за анализиране на данни за потреблението, движението и променящите се тенденции, за да се отчитат нуждите в реално време, както и да се предоставя информация на градските власти, която може да помогне при бъдещото планиране.