fbpx Коботите - адаптация и непрекъснатост на бизнеса в несигурни времена. | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Коботите - адаптация и непрекъснатост на бизнеса в несигурни времена.

Опаковането и разпределянето по палети включва някои от най-малко ергономичните задачи във веригата на доставки. Те са свързани със значителен брой повтарящи се движения, които често водят до мускулно-скелетни смущения сред работниците. Вдигането на тежки товари, навеждането и усукването при вземане или опаковане на стоки са неергономични, повтарящи се задачи, които крият риск от нараняване. Те могат да доведат и до човешка грешка, тъй като  вниманието на работниците намалява при продължителна работа. Тази комбинация от фактори прави колаборативните роботи идеален партньор за пакетирането и разпределянето на палети.

Клиентите, които търсят начини да се справят с производствените пропуски, следствие от пандемията COVID-19, имат голям интерес към коботите, гарантиращи бърза възвръщаемост на инвестицията. Изправени пред внезапен ръст на търсенето на продукти като медицински консумативи и лични предпазни средства, някои от производствата  определиха  технологията на Universal Robots за опаковане и палетизиране  като ефективен начин за увеличаване на продукцията.

По подобен начин ограниченията, наложени от COVID-19, изострят съществуващите трудови предизвикателства не само в производствената индустрия. Вече е по-трудно от всякога  да се намери персонал, а отсъствието поради болест е съществуващ риск. Освен това ограниченията за пътуване и социалното дистанциране правят използването на човешки труд непрактично в краткосрочен план. Коботите могат да бъдат необходимата помощ  в тези ситуации, като попълнят липсващата работна ръка и осигурят непрекъснатост на бизнеса въпреки неблагоприятните условия на работа.

Коботите помагат за наемането на нови служители

Използването на коботи за опаковане и палетизиране повишава нивото на производство. В много ситуации това може да доведе до наемане на нови служители. Такъв е случаят на RNB Cosméticos, Испания. Компанията внедрява шест UR10 кобота на Universal Robots  в своя завод с цел палетизиране на стоки. Коботите са много гъвкави и могат да се пригодят към различни задачи. Благодарение на тях RNB Cosméticos успява да увеличи производството си бързо и ефективно.

С производствен цикъл от шест пакета на минута и способността на коботите да се приспособят към повече от 350 различни артикула, системата е толкова ефективна, че се наложи да бъдат наети нови служители, които да се справят със скока в производството.  Вече съществуващият персонал беше освободен от неергономичните и повтарящи се задачи като по този начин повиши набора си от професионални умения. Вместо да отговарят за опаковане и палетизиране, сега работниците са пренасочени към оператори на коботите. „Ние не наемаме експертен персонал, който да се справи с високотехнологичен робот. Ние превръщаме работниците си в експерти и увеличаваме нивото на техните умения.“, казва Аурелио Торнеро, главен инженер-мениджър на RNB Cosméticos.

Коботи се справят с тежките товари на L'Oréal

В завода на L'Oréal Индия в Пуне операциите в последната фаза на производството се извършваха ръчно, като служителите повдигаха приблизително 8 500 килограма  за една 8-часова смяна. L'Oréal Индия счете това за твърде голям ергономичен риск за своите работници и взе решение да внедри два UR10 кобота. Те позволиха на компанията напълно да елиминира човешкия труд при опаковане и палетизиране като по този начин подобриха общата ефективност на оборудването в завода с 5%, благодарение на спестеното време при подмяната на палетите. „Колаборативните роботи помогнаха за пълното елиминиране на ергономичния риск. Те са лесни за използване, не изискват поддръжка и са изключително ефективни. Наистина сме щастливи да работим с коботите на Universal Robots в завода си.“, казва Ранжит Екда.

NIPPON ZETTIC комбинира най-добрите качества на хората и роботите в производството си

Водещата паста за зъби в Япония NIPPON ZETTOC CO. LTD, внедри четири UR5 кобота за справяне с недостига на работна ръка на опаковъчната линия. „Хората работят гъвкаво, но при тях могат да възникнат и непредвидени ситуации, например внезапно да излязат от работа. Освен това имат различия в уменията“, казва г-н Джуничи Кано, мениджър производствени технологии в NIPPON. „Нашата цел е да направим производствена линия, която да обединява най-добрите характеристики на хората и роботите.“ Линията за опаковане на продуктовите кутии на компанията,  изискваше двама души, а сега на нея работят един човек и четири UR5 кобота. Това позволява непрекъснатост на производството, дори когато работниците излязат в почивка. UR5 ускориха производството, осигурявайки 30% увеличение в броя на опакованите продукти на час. Линията за опаковане във външни кутии вече е напълно автоматизирана от UR5 коботите, а  персоналът е ангажиран със  задачи с по-висока стойност, като доставка на материали и проверка на процеса.

Палетизиращият магьосник стана фаворит

Лесното използване е целта, към която Universal Robots се стреми във всичките си решения. За да опрости програмирането на задачи за палетизиране, Universal Robots  включи специален съветник за палетизиране в операционната си система Polyscope. Магьосникът дава възможност на потребителя да посочи ъглите на кутията и да добави нейните размери докато коботът преценява къде трябва да бъдат поставени частите.

Специализираният производител на аерокосмически компоненти Tool Gauge използва в своето съоръжение в Сиатъл, САЩ, съветника на Universal Robots за палетизиране, за да намали разходите за труд и да освободи работниците от повтарящи се и отнемащи време задачи. Първоначално една крехка медна обработена част се произвеждаше от висококвалифициран CNC машинист,  който трябваше да извади части от улея, да ги почисти, изплакне, изсуши и опакова. Сега UR3 кобот вдига частите, поставя ги във вана за изплакване, след това ги премества  в сушилня и пуска всяка част в отделна картонена клетка от схема на решетка.