fbpx Кофас: платежната ликвидност в Полша остава благоприятна | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Кофас: платежната ликвидност в Полша остава благоприятна

Въпреки икономическите предизвикателства и намаляващата устойчивост на различни неблагоприятни фактори, общата картина на платежната ликвидност в Полша остава положителна. Средните срокове за плащане на полските дружества са 42 дни, а средните забавяния на плащанията – 49 дни.

Кратките срокове за плащане доминират в полския бизнес пейзаж, тъй като 45% от анкетираните компании налагат средни срокове за плащане до 30 дни. Средните срокове за плащане са намалели с 4 дни – от 46 през 2022 г. на 42 през 2023 г.

Секторите, които са най-щедри в предлагането на дълги средни срокове, включват автомобилостроенето (21% със срокове над 90 дни), енергетиката (17%), химическата промишленост и металургията (по 14%). Повечето предприятия в Полша очакват, че сроковете за плащане няма да се променят през следващите шест месеца.

Средното забавяне на плащанията спадна до 49 дни, което е близо до нивото, отчетено през 2020 година (48 дни). Най-големи закъснения в плащанията бяха отчетени в секторите на целулозно-хартиената промишленост и металургията (съответно 71 дни и 69 дни), а най-кратки – в сектора на фармацевтичните продукти (33 дни).

Очаквания: Възстановяването на икономиката води до подобряване на перспективите

Експертите от Кофас прогнозират слаб ръст на БВП (0,6%) за полската икономика за изминалата година поради влошаването, наблюдавано през първото шестмесечие. През последните месеци на 2023 г. обаче ситуацията започна да се подобрява. Въпреки това дружествата все още съобщават за различни ключови предизвикателства, с които се сблъскват, включително ограничено търсене (за 44% от тях) и фискална тежест (41%), докато високите разходи продължават да намаляват печалбите им.

Възстановяването би трябвало да настъпи през 2024 г., като ръстът на БВП ще достигне 2,8%. В резултат на това 31% от дружествата очакват, че бизнес активността през 2024 г. ще се подобри (в сравнение с 26% година по-рано).