fbpx Кога се раждат иновации | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Кога се раждат иновации

Кога се раждат иновации

Има едно всеобщо правило при създаването на иновации. То важи и при създаването на успешни бизнеси, развиването на идеи, продукти и услуги. Най-важно е да се отговори кратко и ясно на въпроса: „Има ли проблем?“. Ако се открият неудобства или липси, трябва да се търси решение. Няма индустрия, която да не може да се подобри или оптимизира. Развитието никога не спира и във всеки един момент от време има неизброимо много нови идеи, които или още не са хрумнали на никого, или още не са осъществени. Често най-доброто решение е именно иновацията. Всичко друго е твърде тромаво и неефективно. Наши клиенти получиха възможност да се възползват от тенденция, която е актуална в цял свят. Те използваха онлайн платформа, създадена от нашата компания (HireHive.bg), която им позволи да работят със специалисти и посредници по подбор на персонал, без да сключват директни договори с тях. Те имаха свободата да определят сами таксите за услугата спрямо своите бюджети, да прехвърлят подбора си на безплатна онлайн платформа с денонощна поддръжка, да ангажират няколко партньори за своите проекти и да заплащат само при успех. Така успяха да се съсредоточиха върху централните си функции и делегираха част от задачите си към специализирани компании на пазара. Това им позволи да се фокусира в избора на най-добри кадри от вече подготвен кратък списък. Вложиха усилия да работят върху въвеждането на новите служители в компанията, да ги развиват, мотивират и задържат. А самият процес по откриването на таланти беше оставен в ръцете на техните партньори, каквато е и практиката в развитите страни.

Свободата е въпрос на избор и иновации

Когато един предприемач се отдели от корпоративната система и подгони своите собствени идеи, това е упражнено право на избор. Когато собственик на малка или средна фирма реши да насочи развитието на компанията си в определена посока, това отново е израз на свобода за взимане на решения. Но когато един мениджър в корпоративната система спре да търси иновации, да следи тенденциите и да бъде активен, той ограничава своята свобода и се лишава от гъвкавост и развитие. Иновациите са били наричани преди и „лудост“, „идеи“ или „изобретения“, но винаги са свързвани с промяна, с решителност и с развитие. Всеки един мениджър, независимо дали е управител на проект в международна компания, собственик на малък или среден бизнес или стартиращ на пазара предприемач, трябва да оцени силата на иновациите и да не пропуска тези, които могат да му донесат ползи, да му позволят по-оптимално да осъществява плановете си и да му дадат повече свобода за действие!