Компаниите обявявиха стажантските си програми

По време на традиционния форум “Форум КАРИЕРИ”, който стартира днес, много компании обявиха възможностите за младите хора да бъдат стажанти в техните компании, като след това биха имали възможност и да станат техни служители.За първи път в своята практика най-големият производител на хранителни продукти в страната „Белла България” предлага стаж в областта на продажбите, маркетинга, човешките ресурси и снабдяването. Условие за участие в програмата е студентите да са завършили успешно трети курс и да притежават отлична компютърна грамотност. Освен възможността за усъвършенстване в конкретна професионална област, одобрените кандидати ще получат и финансово възнаграждение за периода на стажа.

УниКредит Булбанк дава началото на Стажантска програма 2010, която е подходяща за дипломанти или студенти последен курс на обучение в специалности, свързани с банковия бизнес с компютърна грамотност и свободно владеене на английски. От екипа за Подбор на кандидатите в банката обясниха, че предимство ще имат кандидатите с добри комуникативни умения, инициативни, организирани и обичащи екипната работа. Миналата година в програма се включиха 250 студенти и млади специалисти, 47 от тях вече работят в банката
 

Над 50 студенти от различни висши учебни заведения ще бъдат приети на стаж в Банка Пиреос през 2010 г. Стажовете ще бъдат платени и ще започнат през месец май като тяхната продължителност ще бъде най-малко четири седмици. След преминаване през специална въвеждаща програма, стажантите ще работят в различни дирекции и отдели на Банка Пиреос и ще усвояват практически умения за работа в реална бизнес среда. На най-успешно представилите се стажанти ще бъде предложено удължаване на стажа или постоянна работа в Пиреос Груп. Досега в Стажантската програма на Пиреос Банк са участвали над 250 студенти, като близо една трета от тях впоследствие са започнали работа в компанията.

“Форум КАРИЕРИ” се провежда от 15 март до 14 април в София, Варна, Велико Търново, Русе, Свищов, Пловдив и Бургас.