fbpx Конференция на Майкрософт България разгледа технологични тенденции в държавната администрация | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Конференция на Майкрософт България разгледа технологични тенденции в държавната администрация

Конференцията на Майкрософт България Microsoft Industry Day 2017: Innovation Driven Government разгледа най-важните технологични тенденции и най-добрите практики в сферата на държавната администрация.

В рамките на конференцията експертите на Майкрософт обсъдиха създаването на нови възможности за растеж на правителствата чрез Дигиталната трансформация, като споделиха успешни примери и добри практики на иновативните правителства в Европа. Сред останалите теми бяха решенията на Майкрософт за сигурност и защита на личните данни и усилията на компанията в борбата с киберпрестъпността. Специално внимание беше обърнато на Общия европейски регламент за защита на личните данни (GDPR) и решенията на Майкрософт в тази посока, както и успешните примери и практики от публичния сектор в Европа. 

„Последователните публични политики са основата и рамката на иновациите, създаването на нови работни места и устойчивия икономически растеж. Майкрософт се ангажира да работи върху иновациите и развитието на обществото чрез технологии, отговорно лидерство в нашите практики и партньорства, които създават икономически и социални възможности. Като част от нашия ангажимент, ние работим с правителства и с широката бизнес общност и гражданското общество по един открит и прозрачен начин, за да подкрепяме публичните политики за растеж“, сподели Калин Димчев, генерален мениджър на Майкрософт за Балканите.

„Събития като днешното и цялостната политика на държавната агенция спомагат административните реформи и електронното управление да бъдат изведени като приоритет. Но не просто по отношение на предоставяне на административни услуги по електронен път, а дигиталната трансформация на работните процеси в администрацията“, коментира Александър Йоловски, заместник-председател на Държавна агенция „Електронно управление“.

В продължение на повече от 20 години Майкрософт си партнира с правителствата от Централна и Източна Европа, подпомагайки централните и местни власти да станат по-ефективни, да намалят разходите си и да предоставят по-добри услуги на гражданите и бизнеса. Все повече градове или цели правителства приемат национални политики по изграждане на национални частни и публични облачни инфраструктури, търсейки правилните решения за предоставяне на персонализирани услуги на гражданите и бизнеса, и ускоряване на икономическия растеж.

Чрез партньорската мрежа на Майкрософт в България, през последните години са осъществени редица успешни проекти в различни структури на държавната администрация. Майкрософт приветства и насърчава желанието на българското правителство за модернизация и дигитална трансформация, които са предпоставка за успешното реализиране на проекти, които ще повишат ефективността на администрацията и подобрят обслужването на гражданите и бизнеса.
Информационните технологии са движеща сила на световната икономика, които спомагат за развитието на електронните услуги, глобалните комуникации, образованието и много други области. Технологиите предоставят и нови възможности, особено за поколението, което сега расте в съвременния свързан свят. В този контекст е необходимо да се отдели специално внимание на защитата на подрастващите в онлайн пространството. Майкрософт защитава въвеждането на политики, които да гарантират по-сигурна IT инфраструктура – включително ефективни закони срещу киберпрестъпленията, адекватен капацитет на органите на реда и повишена осведоменост на обществото.
В тази връзка Майкрософт разработва международната инициатива Глобална програма за сигурност на правителствата (Government Security Program), която предоставя на институциите прозрачност чрез контролиран достъп до основния код на използваните от тях технологии и решения на Майкрософт. С подписването и включването си в GSP програмата, България се присъедини към група от над 30 държави, с които Майкрософт работи в последните десетилетия за гарантиране на киберсигурността и създаване на надеждна и ефективна превенция срещу нерегламентирани посегателства върху информационната сигурност.