fbpx Корея е стратегически партньор на България | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Корея е стратегически партньор на България

„Корея е стратегически икономически партньор в региона на Източна Азия и ние отдаваме голямо значение на съвместната ни работата в рамките на  програмата „Обмен на знания“ (Knowledge Sharing Programme), която има за цел трансфер на ценен опит в областта на икономическото развитие“. Това заяви министърът на икономиката Теодор Седларски по време на заключителната конференция за представяне на резултатите и препоръките по Южнокорейската програма за „Обмен на знания 2016 - 2017 г.“, организирана от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП). 

„Убеден съм, че днешното събитие надгражда нашето сътрудничество и е важна стъпка към задълбочаване на икономическите връзки между двете страни“ - допълни министър Седларски. И коментира, че в рамките на програмата България и Корея са си сътрудничили в няколко области на политиката, включително развитие на индустриален парк, иновации в управлението за държавните предприятия, разширена система за отговорността на производителя и др.

През настоящата година в рамките на програмата „Обмен на знания“ България и Корея са разработили проекти за научни изследвания и иновации, за фондовия пазар и за малките и средни предприятия. „За мен като министър на икономиката е изключително важно, че един от проектите е фокусиран именно върху интернационализацията и насърчаването на иновациите в МСП, тъй като те са приоритети в българската икономическа политика“, каза министър Седларски. И подчерта, че българската визия, целите и мерките за насърчаване на иновациите в страната ни, са отразени в Иновационната стратегия за интелигентна специализация на Република България за периода 2014-2020 г.

По време на конференцията беше изтъкнато, че през  последните няколко години макроикономическите показатели на България се подобряват значително с икономически растеж над средния за ЕС. Темпът на растеж на реалния БВП се ускори от 1,6% през 2014 г. до 3% през 2015 г., докато временните резултати на българския Национален статистически институт показват увеличение от 3,4% за 2016 в сравнение с 2015. За последната година промишленият сектор в България е създал 28%, а индустрията на услугите - 67,6% от добавената стойност в икономиката.