fbpx Корпоративните предприемачи | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Корпоративните предприемачи

Когато говорим за предприемачи, сме свикнали да свързваме понятието с онези смели индивиди, които се откъсват от корпоративния свят и създават „нещо свое“ или „собствена фирма“. Те са онези с идеите, без шефове над главите си и свободни да експериментират и градят своя бизнес в граници, определени от тях самите или техните инвеститори. Те обаче, не са единствените „волни птици“ в икономиката. Предприемач е и всеки един мениджър в корпоративния свят, който работи по възложен проект. Заедно със своя екип, той трябва да развие идея, да решава проблеми по пътя към поставените цели, да оптимизира използването на заложени бюджети, да поема рискове и много други от приетите критерии за спечелването на титлата „предприемач“. Най-голямата разлика, обаче, между този мениджър и „волната птица“, е именно свободата.

Златната клетка в корпоративния свят

Ако решенията при стандартния предприемач се взимат от един човек или ограничен брой хора (собственикът и неговите партньори), то в корпоративния свят има солидни пирамиди или мрежи от заинтересовани лица, от които зависят крайните решения. Големите компании често са тромави именно заради сложните процеси по контрол. Това от една страна е необходимо зло - за управлението на множество офиси, служители и отдели е нужна сериозна организация. Но от друга страна лишава компаниите от гъвкавост, бързина на реакцията и в крайна сметка понякога от конкурентоспособност. Често се случва одобрението на решенията на ръководители от средно и дори висше ниво да се бави или дори да бъде изначално невъзможно поради обща корпоративна политика. Как тогава мениджърите могат да следват тенденциите бързо?

Пример за „вързани ръце“ от нашата практика

Както всички знаем, човешкият фактор във всяка една компания е от ключово значение. Откриването на правилните кадри, тяхното мотивиране, развитие и задържане, са само малка част от заложените функции на позицията „Мениджър човешки ресурси“. За част от тях, бизнесите използват услугите на външни доставчици или специалисти в съответните области, като например агенции по подбор на персонал за запълването на вакантни позиции в компанията. Ето един пример с наши клиенти – той касае представители на международна фирмена група за изработка и дистрибуция на продукти за различни производствени отрасли, за които наемането на персонал се оказа голямо главоболие. На международно корпоративно ниво, компанията има политика да не сключва договори с посредници по подбор на персонал. Това поставя мениджърите по човешки ресурси с вързани ръце при използването на помощ от специалисти в областта за откриването на най-добрите таланти за компанията бързо и качествено. Тези ограничения пречеха на нашите клиенти да бъдат активни и да следват тенденциите на пазара. Последното, което бяха очаквали, е използването на иновация в сферата на човешките ресурси, която да промени ситуацията.

Ние създадохме онлайн платформа, която позволи на нашите клиенти да работят със специалисти и посредници по подбор на персонал, без да сключват директни договори с тях. Те имаха свободата да определят сами таксите за услугата спрямо своите бюджети, да прехвърлят подбора си на безплатна онлайн платформа с денонощна поддръжка, да ангажират няколко партньори за своите проекти и да заплащат само при успех. От друга страна, агенциите по подбор на персонал получиха достъп до разнообразни проекти и нови клиенти, които са само на един клик разстояние. С други думи, беше създаден онлайн пазар за подбор на персонал, който да промени начина на откриване на таланти. Това е иновация, което стартира паралелно в България и Англия и доказва, че не е нужно да се чака, за да се внесат добри идеи в България от чужбина, а могат да се създават такива и у нас.