fbpx Корупцията в България все още е на високо ниво | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Корупцията в България все още е на високо ниво

Индексът за възприятие на корупцията за 2013 година на Transparency International отправя предупреждение, че злоупотребата с власт, тайните договорки и подкупите продължават да имат разрушително въздействие върху обществата по света.

Класацията на Индекса за 2013 година се оглавява от Дания и Нова Зеландия с равен брой точки – 91. Тази година най-лошо се представят Афганистан, Северна Корея и Сомалия с едва по 8 точки. Над две трети от 177-те държави, включени в Индекса получават стойност под 50 пункта (скалата за измерване на Индекса варира от 100 – показател за отсъствие на корупция, до 0 – показател за максимално високо ниво на корупция). България се нарежда на 77-мо място с 41 точки.

Индексът се основава на експертни мнения и оценки относно корупцията в публичния сектор. Държавите могат да получат по-добри оценки при наличие на стабилни системи за достъп до информация и строги правила, регулиращи поведението на лицата, заемащи публични позиции, докато липсата на отчетност в публичния сектор, съпътствана от неефективно работещи публични институции, води до по-ниска стойност на индекса. 2

Корупцията в публичния сектор продължава да бъде сред най-големите предизвикателства в световен мащаб, особено що се отнася до политическите партии, полицията и съдебната система. Необходимо е публичните институции да бъдат по-открити по отношение на своята дейност, а лицата на ръководна длъжност следва да осигуряват повече прозрачност относно решенията, които вземат. Продължава да бъде особено трудно разследването и наказателното преследване на корупцията.