Коя е най-добрата фамилна компания в България?

Награда за фамилен бизнес ще има у нас от догодина. Конкурсът е инициатива на Сдружението на фамилния бизнес в България и ще бъде организирано по модел на световната награда Family Business Award, която се връчва вече 14 години. Критериите, на конкурса ще бъдат разработени от PricewaterhouseCoopers Bulgaria „Фамилният бизнес в България има вече двайсетгодишна нова история. По наши наблюдения в страната има най-различни по големина дружества, които покриват целия спектър на икономиката, но все още нямаме точен и ясен отговор на въпроса „къде сме ние?” на общата карта на бизнеса в България.”, коментира Христо Илиев, Президент на Сдружение на фамилния бизнес – България. Чрез проучването по-точно ще се дефинира профила на фамилния бизнес у нас, а учредяването на наградата ще подчертае значението и мястото на фамилните бизнеси в икономиката.