fbpx Кредитните посредници отчитат 88% ръст в ипотечните кредити | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Кредитните посредници отчитат 88% ръст в ипотечните кредити

За целия пазар, новоотпуснатите жилищни кредити през 2021 г. са били 5 459.1 млн. лв., а за 2020 г. – 3 937.2 млн. лв. което представлява годишен ръст от 38.65% според статистиката на БНБ.  За предходната 2020 г., този ръст е бил 12.3% спрямо 2019 г., когато са били отпуснати 3 506 млн. лв.

От този общ пазар обемите ипотечни кредити, осъществени с помощта на членовете на Асоциацията, нараснаха с 87.8% до 621 млн. лв. за 2021 г., спрямо 330 млн. лв. за 2020 г. През 2019 година, обемите на ипотечните кредити са били 268 млн. лв. Ръстът на услугите на кредитните посредници е близо 2.3 пъти по-голям от ръста на общия пазар, което показва, че пазарният им дял продължава да нараства и в процентно изражение.

По неофициални данни, общият обем на всички регистрирани необвързани кредитни посредници на пазара (включително обемите на фирмите, които все още не са членове на АКПБ) за 2021 г. надвишава 1 милиард лева.

Важно е да се отбележи, че в статистиката на новоразрешените жилищни кредити на БНБ се включват и предоговорени кредити и кредити за рефинансиране, които през 2021 г. са били 1 426.1 млн. лв. (спрямо 1 156.3 млн. лв. за 2020 г.). Кредитните посредници съдействат за нови ипотечни кредити или за т. нар. външно рефинансиране, но не и за вътрешно рефинансиране (една банка отпуска кредит за погасяване на стар кредит от същата банка) или за предоговаряне на стари кредитни експозиции.

При 621 млн. лв. ипотечни кредити с посредничеството на фирмите-членки, реалният пазарен дял на АКПБ вероятно е от порядъка на 14% в ипотечното кредитиране за физически лица. Истинският пазарен дял е може би дори по-висок, тъй като по неофициална информация от банките, необвързаните кредитни посредници отговарят за 30% до 40% от новия бизнес на банките.