fbpx Леко подобрение на бизнесклимата, но мениджърите са притеснени от несигурната икономическата среда | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Леко подобрение на бизнесклимата, но мениджърите са притеснени от несигурната икономическата среда

През септември 2022 г. общият показател на бизнес климата се увеличава с 0.8 пункта в сравнение с предходния месец, като повишение на показателя се наблюдава в промишлеността, търговията на дребно и сектора на услугите.

В промишлеността показателят нараства с 0.5 пункта главно поради благоприятните оценки на промишлените предприемачи за настоящото бизнес състояние на предприятията. Същевременно обаче настоящата производствена активност се оценява като резервирана, като и прогнозите за дейността през следващите три месеца се влошават. Несигурната икономическа среда и недостигът на работна сила остават основните фактори, затрудняващи дейността на предприятията, като през последния месец се отчита засилване на отрицателното им въздействие. Очакванията на мениджърите относно продажните цени в промишлеността през следващите три месеца са в посока на увеличение.

През септември съставният показател „бизнес климат в строителството“ се понижава с 1.1 пункта в резултат на песимистичните очакванията на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. По-умерени са и прогнозите им за строителната активност през следващите три месеца. Най-сериозните проблеми за развитието на бизнеса в сектора продължават да бъдат свързани с несигурната икономическа среда, цените на материалите и недостигът на работна сила. По отношение на продажните цени в строителството 42.0% от мениджърите предвиждат те да се увеличат през следващите три месец