Леко развитие на услугите и строителството

Според анализаторите на Райфайзенбанк (България) се забелязва подобрение в динамиката на потреблението и инвестициите, както и стабилизиране на очакванията на потребителите. Те отбелязват също, че за пръв път от началото на 2008 г. има нарастване на разходите за дълготрайни материални активи, извършени от фирмите.
В месечния си анализ те отчитат по-благоприятни развития в сравнение с първите месеци на годината в ключови сектори на българската икономика – положителни са развитията на оборотите в услугите, на положителна територия преминава строителната продукция.
Инфлацията обаче отбелязва рязко покачване до 1.5% на месечна база през юли, в резултат най-вече на повишението на цените на електроенергията и топлоенергията, но също и поради очакванията за нарастване на храните на международните пазари, което обаче се очаква да повлияе положително на износа на България.

Главният икономист на банката Калоян Ганев коментира - „Притеснителен остава фактът, че безработицата продължава да е висока, независимо от възстановяването на вътрешното търсене. Все пак, можем да очакваме известно подобрение в това отношение през втората половина на годината, ако икономиката и в частност услугите, които са най-големият сектор, продължат да се развиват по същия начин. И през следващите години, обаче, едва ли ще видим безработица, по-ниска от 9-10%”, добави Ганев.