fbpx Лихвите по кредитите през 2016 г. бавно ще намаляват | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Лихвите по кредитите през 2016 г. бавно ще намаляват

След сериозния спад на лихвите по кредитите и депозитите през 2015 г. и засилената активност на кредитния пазар, особено в сегмента ипотечно кредитиране, консултантите от Кредит Център очакват през 2016 година тенденциите да се запазят, като при намалението на лихвите темповете да се забавят, тъй като лихвите по депозити слязоха на много ниски нива и в повечето случай се движат в границите 0.25% - 1.25% и обратното, при кредитната активност ръста да се увеличи, в резултат на стабилизирането на икономиката, намалението на безработицата и активния пазар на недвижими имоти.

В края на 2015 година лихвите по ипотечните кредити се движат в рамките на 4.8% - 5.9%, като очакванията на Кредит Център са в края на 2016 година те да се движат в границите 4.25 – 5.25%. При потребителките кредити приключваме годината с оферти между 6.5 и 10.5%, а прогнозата за края на 2016 година е лихвите да са в границите 6.25 – 9.25%. При фирмените кредити лихвите сега се движат в рамките на 4 – 8% в зависимост от вида и целта на кредита, бизнес сегмента и финансовите резултати на компаниите, а в края на 2016 година очакваните нива са 3.5 – 6.5%.

Предстояшото приемане на Закона за кредитите за недвижими имоти на потребителите ще донесе повече доверие на пазара на ипотечно кредитиране, като не само ще улесни потребителите при вземането на решение дали да теглят ипотечен кредит или не, но и ще им даде допълнителни възможности за по-правилно и коректно сравнение на различните оферти, достъп до обвързани и независими кредитни консултанти, които да ги подпомогнат в избора на най-изгодния за тях кредитен продукт, достъпа до услугата „независим съвет“ и редица други предимства, свързани с оценката на кредитоспособността им, оценката на избрания имот, ползването на допълнителни услуги към кредита и др. Приемането на закона ще защити допълнително потребителите на ипотечни кредити и не се очаква да се отрази на ценовите параметри на кредитите.

“Очаквам обемите на новите кредити през 2016 година да нараснат с между 6 и 10%, като най-активен ще продължи да бъде пазара на ипотечно кредитиране, следван от бизнес кредитирането, а с най-малки ръстове ще се движи потребителкото кредитиране, тъй като за възникналите разходи на домакинствата в границите на 3 000 до 15 000 лева българите ще ползват предимно спестени средства и ще теглат потребителки кредит, когато нямат такива или наличните спестявания не са достатъчни да покрият възникналия разход.” споделя Тихомир Тошев. “Като цяло очакваме една активна и добра година за кредитния пазар, с по-голяма активност от страна на клиентите в посока търсене на кредити и по-голяма активност от страна на банките в посока предлагане на нови, атрактивни и по-изгодни ценово кредитни продукти.“

От Кредит център очакват, че планираните стрес тестове на банковата ни система през 2016 година няма да забавят кредитната активност, а ще доведат до по-голямо доверие у потребителите на банкови услуги у нас и като цяло ще се отразят положително на пазара.

Основно кредитната активност и ръстовете ще се формират в 10-те най-големи града на България, където и пазара на недвижими имоти се очаква да е активен и растящ, както и инвестициите в строителството на нови жилищни сгради. Кредитирането на имоти в строеж ще продължи да се увеличава и през 2016 година, като отпускането на кредитите ще остане най-рано след заверен груб строеж на сградите. Средният размер на ипотечните кредити се очаква да нарасне с около 10% и за 2016 да бъде около 44 000 евро. Предпочитанията към лева като валута на кредита ще се запазят и съотношението ще остане около 95% кредити в лева и 5% кредити в евро и през 2016 година.