fbpx Максималният бюджет на проект по инвестиционната мярка е 1,5 млн. еврон. евро | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Максималният бюджет на проект по инвестиционната мярка е 1,5 млн. еврон. евро

 „Максималният бюджет на проект по Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделските стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. е 1,5 млн. евро.“ Това обяви министърът на земеделието и храните Десислава Танева на среща с Френско-българската търговска и индустриална камара. Тя допълни, че Наредбата за прилагането на мярката е публикувана във вторник в Държавен вестник, като там са разписани и критериите, на които трябва да отговарят кандидатите. „Предстои издаването на заповед, с която ще се даде старт на приема от 14-ти април. Мярката ще бъде отворена осем седмици за инвестиции, които включват строителство, ремонти и създаване на насаждения, а приемът само за земеделска техника ще продължи пет седмици“, уточни министърът и допълни, че бюджетът на мярката по този прием ще е в размер на 150 млн. евро.

Тя подчерта, че всички инвестиции в Северозападна България ще ползват предимство, както и инвестициите в животновъдството, трайните насаждения, зеленчукопроизводството и тези на младите фермери, които са бенефициенти по мярката от предния програмен период.

Десислава Танева припомни, че миналата година България е сключила договор със Световната банка за подготовка на Стратегия за развитие на хидромелиорациите, чийто срок изтича през юни тази година. „По тази стратегия Европейската комисия ще одобри видовете инвестиции в хидромелиоративните съоръжения и инфраструктура, посочи тя и поясни, че поради тази причина в този прием, който ще започне от 14 април, няма да са допустими инвестиции в такава инфраструктура и съоръжения. След одобрението на Програмата, както и на база на готовия доклад на Световната банка, Министерството ще уведоми Комисията за допустимите инвестиции в тази област. През есента на тази година предвиждаме да бъде обявен още един прием по инвестиционната мярка.“, обясни Десислава Танева.

В рамките на срещата министър Танева съобщи, че до края на годината ще се отворят за прием и още две мерки от ПРСР. „През юни Мярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски производители“, а до края на годината ще стартира и приемът по мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“, каза министърът.

Тя бе категорична, че добрите решения в сектор „Земеделие“ могат да бъдат взети само с открит диалог с бранша и бизнеса. От своя страна представителите на бизнеса заявиха, че за първи път от 18 години насам България има земеделски министър с ясни виждания за развитието на земеделието и изразиха своята подкрепа относно политиките, които провежда Министерството.