fbpx Малкият и средният бизнес може да нямат представителство в тристранния диалог | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Малкият и средният бизнес може да нямат представителство в тристранния диалог

Председателят на БТПП Цветан Симеонов е обсъдил на среща с Зинаида Златанова, Ръководител на представителството на Европейската комисия в България, възможностите за участие на БТПП в националния дебат по Стратегия Европа 2020, Лисабонския договор и новата финансова рамка на ЕС. Златанова е предложила Палатата и Представителството съвместно да организират конференция с участието на експерт от ГД „Търговия”, който да запознае бизнеса с действащите споразумения на ЕС с трети страни. БТПП поема ангажимент предварително да проведе анкетно проучване сред членовете си и браншовите организации за нивото на информираност на бизнеса в това отношение, резултатите от което да се използват при определянето на дневния ред на конференцията.

На срещата са обсъдени въпроси, свързани с участието на Палатата в Националния съвет за тристранно сътрудничество, както и опасността от лишаване на малкия и средния бизнес от възможността за представителството в тристранния диалог в контекста на законодателните промени в Кодекса на труда. Дискутирани са разпоредбите на европейското законодателство, третиращи критериите за избор и представителност на социални партньори на ниво на ЕС. Златанова е изразила убеденост, че с промените се нарушават принципите на политиката на ЕС за насърчаване на публично-частното партньорство и аутсорсване на административни функции към професионални организации с цел освобождаване на администрацията от несвойствени за нея задачи. Освен това, изрично се подчерта, че такъв един подход на изключване на организации с широка представителност на бизнеса е в нарушение на добрите европейски практики.