fbpx Майкрософт ще финансира обучение на бъдещи предприемачи | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Майкрософт ще финансира обучение на бъдещи предприемачи

Майкрософт ще финансира обучение на бъдещи предприемачи

Продължителният икономически спад засегна сериозно младите хора в Европа. Само в ЕС, безработицата при младежите на възраст между 15 и 24 години се е увеличила с 50% от началото на кризата, а коефициентът на младежка безработица е надвишил 25% в 13 държави-членки. Безработицата сред младите води до още по-голямо задълбочаване на кризата. Според Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд, общо 14 млн. души във възрастовата група между 15 и 29 години могат да бъдат класифицирани като NEET (Not in Education, Employment or Training) – млади хора, които не работят и не се обучават академично или професионално, което струва на ЕС 3 млн. евро на седмица за социално подпомагане и от производствени загуби. Същевременно, 4 млн. работни места остават незаети в ЕС, поради несъответствие между уменията на безработните и изискванията за наличните позиции.

В този контекст Microsoft подписа меморандуми за сътрудничество с три европейски организации: Европейския младежки форум, Telecentre Europe и Junior Achievement - Young Enterprise, като част от ангажимента си за създаването на възможности за образование, заетост и предприемачество за 30 милиона младежи в цяла Европа. В допълнение към тези 3 регионални партньорства, Microsoft ще предостави безвъзмездна помощ на 27 младежки организации с нестопанска цел в 25 европейски държави.

Партньорството с младежките организации е част от Microsoft YouthSpark, глобална инициатива на компанията, създадена с цел да позволи на младите хора да си представят и да реализират пълния си потенциал, като им предостави достъп до по-добри възможности за образование, заетост и предприемачество. YouthSpark обединява редица младежки програми на Microsoft, в т.ч. Partners in Learning, DreamSpark и Imagine Cup, и има за цел да създаде възможности за 300 млн. млади хора в над 100 страни през следващите 3 години.
Microsoft ще предостави финансови ресурси и безвъзмезден софтуер на Европейския младежки форум, Telecentre Europe и Junior Achievement - Young Enterprise за популяризирането на уменията и обучението, необходими за прехода към пазара на труда, насърчаването на активното гражданство, ангажиращо младите европейци в демократичен онлайн дебат, както и за поощряване на готовността за работа, таланта и предприемаческия дух с цел подпомагане на младите хора в намирането на работа чрез осигуряването на качествени стажантски програми и обучения.