fbpx Медиатори от девет балкански страни обединяват усилия | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Медиатори от девет балкански страни обединяват усилия


Медиатори от България, Македония, Турция, Румъния, Гърция, Сърбия, Хърватска, Черна гора и Косово ще работят в обща организация за утвърждаване на медиацията като предпочитан извънсъдебен способ за разрешаване на вътрешно-национални и трансгранични спорове. Основател и създател на Балканската Асоциация за разрешаване на спорове /BADR/ е адвокат Петя Мургова, сертифициран медиатор и управляващ съдружник в  адвокатско дружество „Мургова и партньори“.

 

Световният опит доказва, че медиацията намалява натовареността на съдилищата и предотвратява корупционните практики. Посредством нея споровете се разрешават интелигентно, миролюбиво и икономично, в сравнение със съдебната намеса. Мисията на асоциацията, обединяваща адвокати-медиатори от целия Балкански полуостров, е всеки неин член, чрез подкрепата на останалите от сдружението, да развива и утвърждава медиацията като извънсъдебна процедура за разрешаване на конфликти в собствената си държава.

 

Друга важна цел на BADR е участниците в нея да съдействат за усъвършенстване на националните законодателства на страните-членки за приемането й като задължителна предпоставка преди съдебния процес. С опита и професионализма си на адвокатите-медиатори от сдружението ще разрешават и трансгранични спорове  между компании, упражняващи бизнес не само на Балканите, а и по целия свят. Чрез специфичните техники за разрешаване на конфликти между спорещите, експертите от BADR  ще помогнат на клиентите си да ги потушат още в зародиш.

 

Асоциацията има и своята образователна мисия: ще организира национални и международни семинари, обучения и състезания по медиация и кръгли маси. Ще установява и поддържа  контакти с български и интернационални организации, както и с лица, споделящи същите идеали.

 

„Чрез обединяването на нашия дългогодишен опит като адвокати и медиатори, което включва познаването на законодателството в нашите държави и комбинирането на различни техники по медиация, ще проправим мост в общуването и разрешаването на трансгранични конфликти. Считаме, че професионалистите от BADR имат волята и потенциала да наложат медиацията като нова култура на общуване в бизнеса на Балканите и по този начин ще спомогнем за промяна на самоосъзнаването на нашите общества.

Мисията ни е да съдействаме на спорещите страни да променят начина, по който възприемат един конфликт, да им помогнем да го разрешат по мирен път, избягвайки съдебната намеса, въз основа на консенсус и компромис, а не според волята на трето за отношенията им лице“ – коментира философията на новото сдружение адвокат Мургова, основател и председател на BADR.