fbpx Мениджмънт и лидерство – как да балансираме | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Симона Стоянова, консултант

Мениджмънт и лидерство – как да балансираме

Факт е, че продуктивността се повишава значително, когато хората харесват работата си и живеят с усещането, че имат принос за организацията; в същото време продуктивността спада, когато хората се чувстват недооценени и имат усещането, че не развиват потенциала си. Тези две твърдения са в основата на предизвикателството, с което се сблъскват повечето организации в днешно време: удовлетворението на служителите е ключът към тяхното добро представяне.

Много компании признават, че високите нива на представяне и удовлетворение зависят от приложението на две различни, но взаимосвързани концепции: мениджмънт и лидерство. Компаниите, които имат разбирането за важността и на двете концепции, инвестират в обучението на високите и средни нива мениджмънт в две посоки: Подобряване на резултатите чрез мениджмънт практики и повишаване на удовлетворението чрез лидерски практики.

Мениджмънт и Лидерство

Най-общо казано мениджърските умения въздействат върху производителността, а лидерските умения се отразяват върху чувството за удовлетворение от работата, което изпитва служителят. Ако повечето служители имат добро представяне и са високо производителни, то в организацията можем да разпознаем добри мениджмънт практики. Ако повечето служители чувстват високо удовлетворение от работата си, то можем да говорим и за силни лидерски практики в организацията.

Мениджърските практики повишават представянето, като налагат политики, процеси и системи, които улесняват работния процес. Мениджърите дават насоки, за да подсигурят постигането на високи резултати и ефективно разпределението на ресурсите.

Лидерските практики, от своя страна, създават връзка между индивидуалното представяне на служителите и общата цел на организацията. Лидерите повишават чувството на удовлетворение на служителите чрез поощряване на хората в посока на това да учат и реализират потенциала си. Те вдъхновяват хората да видят възможностите, които идват от промяната и развитието.

За по-добро разбиране на разликите между мениджмънт и лидерство, може да се направи паралел по следните критерии:

Всеки мениджър е отговорен за своите собствени мениджърски и лидерски действия и изборите, които прави. На колкото по-високо ниво в организацията се намирате самите вие, толкова повече причини имате да бъдете внимателни. Вашите мениджърски и лидерски действия имат пряко влияние върху хората, които са на ваше подчинение, които от своя страна влияят пряко върху своите подчинени. Хората на най-високо изпълнително ниво в организацията задават нивото на култура на компанията и влияят на представянето и удовлетворението на служителите.

Ако вашите ръководители са прогресивни, такава е и вашата организация. Ако вашите ръководители са политици, такава е и организацията ви. Ако ръководители са объркани, такава е и вашата организация. Ако вашите ръководители демонстрират силни мениджърски и лидерски умения, значи такава ще бъде организацията.

Разбира се, има някои изключения. Случвало ли ви се е да наблюдавате година след година как някой отдел в организацията се представя все по-добре от останалите? Направете това усилие и се запознайте с мениджърските и лидерски практики в отдела. Най-вероятно те се в добър баланс, независимо от начина, по който функционира останалата част от организацията.

Има ли баланс във вашата организация?

За да определите силните страни на мениджърските и лидерските практики във Вашата организация, опитайте това упражнение:

1. В горния край на един бял лист напишете следните категории:
- Високо представяне/Високо удовлетворение (Супер!)
- Високо представяне /Ниско удовлетворение (Продуктивността е в риск)
- Ниско представяне/Високо удовлетворение (Да се надяваме, че е нов служител)
- Ниско представяне /Ниско удовлетворение (Пенсионер на работното място)

2. Напишете имената на служителите, които искате да включите в това проучване, в колоната, която най-добре описва сегашното им състояние. Напишете и собственото си име.

3. Какви закономерности виждате? Има ли много струпване на имена в една колоните или са разпределени навсякъде? Какъв е процентът на хората в различните колони?
Ако повечето хора са високоефективни, но с ниско удовлетворение, то доминират мениджърските практики над лидерските и удовлетворението на служителите е в риск. Гледайки насоките за лидерство, изброени по-горе, кои от сфери имат нужда от подобрение?
Ако повечето хора са силно удовлетворени, но с ниска ефективност, то вероятно служителите Ви са нови или имате сериозен проблем. Трябва спешно да подобрите мениджърските си практики. Гледайки насоките за мениджмънт, изброени по-горе, кои от сфери имат нужда от подобрение?

Можете да проследите развитието, като периодично повтаряте същото упражнение. Всеки път поставяйте дата на листа и проследявайте преместването на хората от едната в другата колона.

Щом веднъж вземете решение коя сфера искате да подобрите, мениджмънт или лидерство, имате много възможности да структурирате и осъществите своя индивидуален план за развитие. Потърсете информация в интернет, посещавайте обучения и семинари, но прилагайте само неща, в които вярвате. Ако вярвате в това, което прилагате, вашите служители веднага ще забележат разликата и ще отговорят позитивно на вашите усилия.

www.wilsonlearning.com