Мениджмънтът се отнася до процесите, лидерството до хората

Главният оперативен директор на световноизвестния тренировъчен център „Дейл Карнеги” - Дейвид Фаджано, изнесе втората лекция по проекта на Български форум на бизнес лидерите „Лидери за бъдещето”. Според него „Мениджмънтът се отнася до процесите, системите, създаването на стабилна операционна среда. Лидерството от своя страна е насочено към хората: то се заключава в умението да генерираш идеи и да ентусиазираш хората за тяхната реализация. Мениджмънтът е изкуството работата да бъде свършена чрез другите.” Лидерите от своя страна, според Фаджано, са тези, които предизвикват промяната; те са визионери и най-голямото им умение е да предложат визия, която да е едновременно автентична, постижима и истински желана от останалите, за да я последват.

Любопитни бяха и наблюденията, които сподели върху културните специфики, които определят организационната култура в дадена страна. Опирайки се на проучване на холандския изследовател Хеерт Хофстеде, той заяви, че голяма част от българските работници се страхуват от промяната, избягват несигурността и имат вроден страх от поемането на рискове. В този смисъл България е по-близо до страните с висока степен на избягване на несигурността, като за подобни култури са характерни повече стрес в работата, резистентност към промени, по-малко рискови начинания и ясна йерархична структура в организациите. Отново по данни на Хофстеде служителите в България очакват техните шефове да са великодушни, но с патерналистично и автократично отношение.

Сред останалите лидерски качества, които отличи Фаджано, са умението да слушаш другите и да проявяваш искрен интерес към тях; да притежаваш стабилна ценностна система, която да служи за пример. „Истинският лидер никога не оставя зад себе си „трупове”, в стремежа да постигне целите си”. По неговите думи лидерът помага на хората да постигнат успех, а не съсипва чужди съдби, заради собствената си кариера. В този смисъл емпатията и отговорността към хората са много важни качества, които един лидер трябва да притежава. А ключът към всичко е умението правилно да комуникираш идеите си и да общуваш с хората.

Facebook comments