fbpx Мениджърът трябва да умее да казва "не" | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Мениджърът трябва да умее да казва "не"

Г-н Пунчев, преди години сте бил журналист и водещ на много радиопредавания, а днес сте президент на радио FM+. Какви са предизвикателствата при управлението на такава медия?

- Наистина смятах себе си за радио-човек до момента, в който започнах да работя за получаване на лиценз за частно радио. След три години на усилия получихме лиценз № 1. С постановление от 15 октомври 1992 г. радио FM+ се появи в ефира като първото частно радио в страната. И едва тогава разбрах, че представата, която съм имал за себе си като за радио-човек, не е съвсем вярна, когато става дума за управ-ление на предприятие. Нито един от основателите на радиото нямахме никаква идея как се управлява обществено значима фирма и медия. В първите месеци оцеляхме само благодарение на ентусиазма, на сговорчивостта, с която подхождахме и на желанието да търсим нови и нестандартни решения.

Петър Пунчев е председател на борда на директорите, програмен и изпълнителен директор на Радио FM+ от първия му ден - 15 октомври 1992 г. Той е негов съосновател и автор на програмната концепция.
Петър Пунчев получава магистърска степен по журналистика в Московския държавен университет "Ломоносов" през 1978 г. В продължение на повече от 20 години работи като журналист в централния печат и БНР, автор е на стотици предавания, репортажи и интервюта, носител на награди от български журналистически конкурси.
Днешният президент на първото частно радио в България е съосновател и дългогодишен водещ на нощния блок на програма "Хоризонт" на БНР. Основател е и член на УС на Сдружението на българските частни радиостанции - ABBRO. Петър Пунчев е преминал многократно обучение по радиопрограма и радиомениджмънт във Великобритания, САЩ и Франция.

Промени настъпиха от втората година на съществуването на радио FM+, когато дойдоха нашите британски партньори, с които работим и до днес - GWR. Така се постави началото на постоянно, настъпателно обучение и развитие на висшия мениджмънт на фирмата и след това на новосъздадения среден мениджмънт. Участието ми по някои американски програми в САЩ също спомогна за развитието ми като мениджър. Усвояването на англо-американския опит на управление беше преломният момент в нашата фирма. От 1995 г. радио FM+, което в последствие се разви като национална радио мрежа - радио FM+ Group, значително се промени и придоби тези съвременни форми, на които се радва най-модерният мениджмънт в Европа.

Как се управлява частно радио?

- Радиобизнесът не се числи към големия бизнес, той е по-скоро в границите на малкия и средния. От тази гледна точка едно радиопредприятие не се различава съществено от всяко друго предприятие. Формалната разлика е в това, че ние излъчваме радиопрограма, която предизвиква емоционални реакции и сме публични. По отношение на икономическия механизъм разликата не е голяма. Приходите трябва да бъдат повече от разходите - изискване, на което всички ние служим. Тъй като става въпрос за акционерно дружество, висшият мениджмънт на радио FM+ трябва да осигури печалба на акционерите, след като си плати данъците и таксите на държавата.
Едно от нещата, които отличават нашето радио от много други фирми е твърдото придържане към правилата и законите на страната, особено що се отнася до данъците. Тази наша постоянна политика за нормален, етичен бизнес получи признание със стандарта за бизнес етика, който ми беше връчен лично от принц Чарлз. За мен това остава най-сериозното фирмено признание, че и в България може да се прави честен, достоен бизнес, съобразен с всички нормални практики и правила.
Радио FM+ беше първата частна медия в България, която получи сертификат за качество по системата ISO. Какво се промени в работата на мениджмънта и на радиоекипите след въвеждането є?
- Сертификатът по ISO на радио FM+ е издаден на 11 юни 2003 г., но преди това има няколкомесечен период на одит и установяване на нова организация на работа. Кандидатствахме за сертифициране още през 2002 г., когато в България 98% от фирмите не само че не мислеха за това, а въобще не знаеха за какво става въпрос, т.е. ние отново изпреварихме събитията. Днес всички говорят за сертифициране по ISO, особено преди влизането на страната в ЕС. Факт е, че ние оставаме единствената електронна медия, която е сертифицирана по ISO. За нас това беше едно навременно решение, защото тогава фирмата се разрастваше и се нуждаеше от създаване на идеален ред. Естествено в природата идеален ред не съществува, но смятам, че чрез ISO ние получихме по-голяма представа за собствените си силни и слаби страни. Когато се сертифицираш, практически ти не променяш нещо съществено във фирмата си, а просто изчистваш структурата която вече си създал от проблемите, които й пречат да работи добре. Освен това установяваш ред, така че всеки новодошъл да може веднага да влезе в системата, да установи как работи тя. А ако някъде не се сработва - как точно трябва да се реагира, за да бъде поправена грешката. Така в продължение на години напред ти си осигуряваш сериозна организация на работа. Разбира се тя изисква постоянно отношение, за да не си помислят служителите, че това е временно решение на управлението. Тук се крие и големият риск за мениджъра при сертифицирането.

Радиопазарът у нас е много динамичен и конкурентен. Как виждате мястото на радио FM+ в близко бъдеще?

- Радиопазарът в България е сред най-динамично развиващите се и напредничави радиопазари в Европа. Особено важен е фактът, че нашият ефир е пренаселен. Раздадоха се неразумно голям брой лицензи. На този ограничен пазар виждаме все по-малко дребни играчи, от една страна, и средни фирми, от друга, които макар бавно и трудно, се развиват.
Има и една много малка група, в лидерската позиция, на която е нашата радио-група, която се окрупнява с бързи темпове. Тази тенденция- към окрупняване и консолидация на този пазар, ще продължи и в бъдеще. Това е единственият начин да се обхванат различни сегменти от аудиторията и да се получат сериозни приходи.
От малка софийска радиостанция през 1992 г. радио FM+ се превърна в национална група в края на 2001 г. и след това се разрасна, като придоби съществен дял в радио Fresh и MILA Gold
Едно такова развитие ще продължи и в бъдеще, въпросът е ще придобием ли още радиостанции и отговорът е - най-вероятно да. При днешните условия начинът за разрастване е този - придобиване на нови радиостанции, въпросът е кога и кои радиостанции. Все още обаче не мога да кажа, в период на проучване сме.

Вие сте в управителния съвет на Българския форум на бизнес лидерите. Какъв трябва да бъде бизнес лидерът днес?

- Българският форум на бизнес лидерите концентрира в себе си най-мощните и добри, и коректни фирми в България.
Смятам, че няма формула за това какъв е "истинският" мениджър. Изключително важно е обаче той да носи лидерски качества, да следи максимално съвременните тенденции, да проявява настойчивост, постоянство в това, което прави, и в защита на марката. И не на последно място - да може да казва "не". Това е едно от най-трудните неща. Един от първите уроци, които научих в мениджмънта, е да умееш да казваш "не", когато наистина се налага.