fbpx Мерки за подпомагане на растениевъдство и животновъдство | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Мерки за подпомагане на растениевъдство и животновъдство

 Фонд „Земеделие” определи ставките за държавна помощ de minimis за производители на плодове, зеленчуци и гъби. Размерът на помощта за култури полско производство (домати, краставици, пипер, моркови, дини, пъпеши, зрял лук и главесто зеле) е 134 лв./декар. За култури оранжерийно производство (домати и краставици) ставката е 825 лв./декар, а за овощни култури (ябълка, праскова, кайсия, череша, слива, вишна и круша) – 98 лв./декар. Производителите на гъби печурки ще получат по 9 лв. на 1 кв. м. стелажна площ.

От 15 октомври до 23 ноември земеделските производители могат да кандидатстват за целеви кредит за купуване на минерален тор и семена за производство на пшеница – реколта 2013 г. Предвиденият финансов ресурс е в размер на 10 000 000 лв. Лихвата по кредита е 6%, а размерът – 40 лв. на хектар за семена и 80 лв. на хектар за закупуване на минерални торове. Средствата ще бъдат изплатени до 17 декември.

Ще бъдат разсрочени отпуснатите кредити през 2008, 2009 и 2010 г. за закупуване на фураж и фуражни компоненти за изхранване на говеда, биволи, овце, кози, птици и свине. Лихвата по разсрочването е в размер на 6%, а срокът е 29 ноември 2013 година. Преди да подадат заявление производителите трябва да възстановят дължимата лихва към 26 ноември 2012. Анекси за разсрочване ще се сключват в отделите „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане” към областните структури на фонд „Земеделие” между 22 октомври и 28 декември.