fbpx Мерки за понижаване цените на лекарствата | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Мерки за понижаване цените на лекарствата

Министерството на здравеопазването е предприело мерки за понижаване на цените на лекарствата, финансирни НЗОК . Те ще дадат възможност на обществения фонд да договаря отстъпки с производителите на лекарствата. Промените трябва да бъдат приети най-късно до края на май и да влязат веднага в сила.

Подобен подход се използва в западноевропейските страни за намаляване на обществените разходи и осигуряването на повече лекарства. Най-честите форми са три. Първата се нарича споделяне на риска. При нея обществените фондове като НЗОК плащат медикаментите само за пациентите, при които се наблюдава подобрение в състоянието им. При вторият фондовете поемат лечението на определен брой от нуждаещите се пациенти, за който имат средства, а разходите за останалата част се поемат от фирмите-производители. Най-популярен е подходът, при който финансирането се споделя 50:50. Обикновено срокът на споразуменията е за 1 до 5 години.

До края на тази година почти всички медикаменти, за които здравното министерство правеше търгове, ще се прехвърлят към НЗОК. Целта е да се осигури по-бърз и гъвкав достъп на пациентите до тези медикаменти. Част от лекарствата - за редки заболявания, хормонална терапия при онкологични заболявания, както и за следтрансплантационен период, вече преминаха към здравната каса от 1 март. Останалите продукти за онкологични заболявания, както и тези за диализно лечение ще преминат към НЗОК от следващата година. Конкретните механизми в момента се изготвят от работна група към МЗ. Дотогава тези медикаменти трябва да се набавят чрез търгове от лечебните заведения, в които се отпускат. Тъй като тръжните процедури ще приключат в края на май, сега те се осигуряват от Министерството на здравеопазването.

Сред другите промени, които прави МЗ е скъсяването с два пъти на срока за достъп на медикаментите, които плаща държавата, до пациентите. Също всеки производител, който реши да преустанови продажбите на медикамент от Позитивния списък, който е единственото като вид (INN) в страната ни, ще трябва да уведоми писмено МЗ поне две години предварително. Също така производителят ще трябва да осигури достатъчно количества за задоволяване на нуждите на страната през този период. След изтичането на двете години той ще трябва да заличи и лекарството от позитивния списък, ако не го направи, това ще става автоматично, за да може да се осигури вноса на медикамента. В проекта се предвижда и въвеждането на санкции за специалистите, които не се съобразяват с фамакотерапевтичните ръководства за медикаментите в размер на 1000 до 3000 лв.