fbpx Местата за релакс на работа са от значение | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Местата за релакс на работа са от значение

Наличието на естествена светлина, вентилация и климатизация са сред най- важни елементи от офис пространството за IT специалистите у нас. 80% от участниците в изследване на трудовата среда посочват тези фактори като определящи, наравно с удобния стол. Около половината от запитаните са удовлетворени от осигурените им естествена светлина и вентилация.

Място за релаксация и липсата на шум също са много важни за над 50% от професионалистите в IT сферата. Но едва 23% е делът на тези, които са удовлетворени от наличните места за релаксация и кухня, а също и от удобството на техния стол. Наличието на естествена светлина в офиса, а също на кухня и място за забавление са по-важни за служителите със стаж до 3 години, докато тези със стаж над 4 години държат в много по-голяма степен на липсата на шум.
Технологичната обезпеченост на офиса логично е сред най-значимите фактори за IT специалистите. Сред елементите, които я оформят с най-голяма важност са наличието на достатъчно техника (78%), лесния достъп до техниката (71%) и средства за защита при работа (73%). По-маловажен елемент е техниката да е нова. Този фактор е от значение за 45% от запитаните. Данните са от изследване, проведено в началото на лятото по поръчка на Tishman International.