Международни експерти обсъждат перспективите на фамилното предприемачество в България

Семинар на тема "Фамилно предприемачество: Новите хоризонти пред следващото поколение" организира Сдружението на фамилния бизнес в България. Събитието се провежда съвместно с катедра „Предприемачество“ на УНСС, а официални гости ще бъдат д-р Паоло Зарамела, старши консултант в „Studio Centro Veneto“ Италия и проф. Кирил Тодоров, Председател на УС на Българската асоциация за развитие на мениджмънта и предприемачеството (БАРМП).

„Целта на събитието е да предложи на младите хора, наследници на фамилен бизнес, платформа за обмяна на контакти, полезен опит и успешни практики, които биха им помогнали в бъдещото им развитие” – разказа Христо Илиев, председател на Сдружението на фамилния бизнес в България. „И двамата лектори, които подбрахме, са част експерти в сферата на мениджмънта и предприемачеството, от които участниците могат да получат безценни съвети” – добави още той.

Семинарът е първата от поредица инициативи, получаващи подкрепа от "Фонда за насърчаване на младите предприемачи, представители на следващото поколение", учреден от членовете на Сдружението на фамилния бизнес в България.
Основни теми на семинара ще бъдат приемственост в семейната компания и изграждане и присъединяване на нов бизнес към фамилния, интернационализация на бизнеса, успешни практики за сътрудничество между фамилните компании.
„Сдружение на фамилния бизнес – България" е организация с нестопанска цел, чиято основна задача е да работи за развитието и утвърждаването на фамилния бизнес в България. Тя подпомага семейните компании да разбират и да се справят с предизвикателствата на регионално и глобално равнище, както и насърчава утвърждаването на техния бизнес. Създадена е през 2007 година и в момента в нея членуват едни от най-големите фамилни компании в България, представители на всички отрасли на икономиката, производството и услугите.

Facebook comments