Международното младежко движение AIESEC набира нови членове

Членската програма на младежкото движение AIESEC предоставя възможност на младежи от висшите учебни заведения да активират и развият умения като: управление на време, комуникация, презентационни и организационни умения, говорене пред публика и други. Крайната цел на програмата е развитие на лидери, които въздействат положително на обществото.

Програма се определя по метода „учи се чрез практика“. Студентите имат възможност както да приложат наученото по време на лекции, така и да развиват умения, които не влизат в учебния план. За управлението на пректи, членовете на AIESEC обогатяват своите познания постоянно, наблюдавайки и активно взимайки участие в процесите, протичащи в движението. По време на своето членство всеки има възможността да опознае различни култури, да практикува научените чужди езици и да създава дълготрайни приятелства и бизнес контакти.  

За членство може да кандидатствате на http://bit.ly/flbg2015

Facebook comments