fbpx Минимален ръст в производствените цени | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Минимален ръст в производствените цени

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през май 2014 г. е с 0.1% повече спрямо предходния месец по данни от Националният статистически институт. В добивната промишленост  увеличението е с 1.7%, при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 0.1%.
Най-сериозно увеличение има при производството на основни метали - с 3.1%, при ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 0.6%, и при  производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон - с 0.5%.

Производствените цени са с 0.7% по-ниски спрямо предишната година. Най-голям е спадът в добивната промишленост - с 6.9%. В енергетиката намалението е с 1.1%, а в преработващата промишленост няма изменение. 

Поевтинява и производството на химични продукти поевтинява с 9.8% спрямо май 2013 г., производството на основни метали - с 4.6%, а на храни - с 4.5%.
Увеличение на цените има при производството на тютюневи изделия - с  8.4%,  на автомобили, ремаркета и полуремаркета - с  5.3%, и в хартиената индустрия - с 3.5%