fbpx Минната индустрия - акцент на тематиката на Пловдивския панаир | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Минната индустрия - акцент на тематиката на Пловдивския панаир

Минната индустрия е акцент на есенното издание на панаира през тази година. Мястото на страните от региона в европейския добив и преработката на минерални суровини, възможностите за инвестиции в сектора, стратегиите за излизане от кризата и осигуряване на траен и стабилен растеж са сред основните теми на двудневна международна конференция. Минната индустрия формира 5% от БВП в България. В нея са заети 30 000 души, а чрез свързаните отрасли - 120 000 души.

По време на 66-то издание на есенния технически панаир в Пловдив се представят над 70 иновативни продукта от областта на машиностроенето, автомобилостроенето, енергетиката, транспорта, информационните технологии, електрониката и електротехниката, строителството, химията, екологията и други.