Мисия мотивация

Мисия мотивация

Днес много хора искат да бъдат мениджъри, но това не е работа за всеки. Тя започва с първата крачка в бизнеса, дори когато сте сам в него и нямате служители и колеги. Продължава с интервюто, което правите, за да наемете своя първи служител и спазването на поетите ангажименти към него, интервю, което подава към вас първите сигнали с информация и първия ви достъп с бъдещите нужди на този човек. Тя започва с „Добро утро, колеги” и приятна усмивка, въпреки трудностите, през които минавате. Продължава с пътя, който сами сте избрали. Ако обаче изчезне мотивацията, значи финала на бизнеса е предизвестен - много мениджъри не вярват, но е факт.

В своята същност мотивацията има две ядра. Едното е първоизточник на процеса на еволюция – самомотивацията. Второто касае мотивацията на служителите. И ако първото липсва, няма как да функционира второто.

През последните няколко години сме свидетели на процеси в икономиката и бизнеса, които не сме учили в университета. Сега имаме шанса или „предизвикателството“ да живеем в нестандартен и постоянно променящ се ирационален бизнес климат и ако не го следваме, сме обречени. Принципите и условията, финансовите пазари и клиентите се променят. Хората мислят по друг начин. Като мениджъри трябва да следваме и да работим с нови инструменти, за да движим бизнеса, който сме поели.

Мотивацията е един от основните инструменти за създаване на успешен микроклимат и условия за работа, които по сложен и емоционален път се предават на нашите настоящи и потенциални клиенти. Така индиректно влияем на фирмените резултати и респективно на клиентското задоволство. Сигурно ще се сетите за някоя покупка, за която най-накрая сте взели решение и ви е посрещал един не особено щастлив и меко казано груб търговец. С какви чувства сте останали?

За да стартираме мотивацията като система от действия трябва да сме сигурни, че сме изградили нейните основи - поведение, разбиране, доверие. Нужен е план, разпределен в стратегически и краткосрочни цели, към който да привлечем вниманието на служителите, да изградим екип, да направим ясно разпределение на задачите, да сме готови и да изискаме обратна информация, да определим ползите за всеки член на екипа от постигането на целта. Важна роля в този процес играе доверието - тази тънка нишка, която се плете с години, а се къса за миг. Играта с него е като ходене по тънък лед, но със сигурен резултат - въпрос на време е да се провалите, ако играта е нечестна.

Наблюдение

Наблюдавайте и комуникирайте с хората - това е „солта” за намиране на правилната мотивация. Мъдрите хора казват - „Искате да оцените и да разберете даден човек? Наблюдавайте малките детайли в поведението му, защото в стандартните си действия той се контролира…” Изисква се време, но трябва да сте готови да инвестирате в него.

Моят елементарен подход е базиран основно на комуникацията. За мен „десктоп мениджър“ е грешно статукво. Основата е нашето познание на екипа, информацията за всеки един индивидуален член, неговите лични разбирания и желания, включително и неговата семейна среда и мечти. Тази информация се получава в личния контакт - разговорите не само на служебна тематика, тийм билдинги и общи за фирмата мероприятия. Не е необходимо да си психолог, за да разбереш нуждите и проблемите на служителя, неговите терзания, страхове и вярвания. Важно е да не се третират тези срещи като оперативка - тя има други функции и е за определен мениджърски състав. Тя определя комуникацията и задачите на друго ниво и няма за цел добиване на лична информация. В днешно време мотивацията не е колективен, а индивидуален подход. След като вече знаете членовете на екипа ни от какво имат нужда, какво ще ги направи щастливи и какви са целите им може да приложите индивидуален подход към всеки.

Facebook коментари