fbpx Мисия "Учител" | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Срещаме ви с младата учителка Йоана Славова

Мисия "Учител"

В навечерието на 24 май ви срещаме с една млада дама, която се е посветила на професията учител. Йоана Славова е преподавател за първа година по английски и френски език в ОУ "Васил Левски" в с. Орешене, Ловеч. Завършила е езикова гимназия в Добрич и УНСС със специалност „Икономика с преподаване на английски език”. Участвала е в летен курс по предприемачество в САЩ като стипендиант на програмата „Младите лидери на България”. Взема активно участие в различни неправителствени организации. Тя е част от фондацията „Заедно в час“, която има амбицията да насърчава и подготвя млади хора да бъдат мотивиращи учители и лидери в образователна система и общество. 

Йоана, защо днес има толкова много обвинения за обучението в училищата, че не се подготвят млади хора с нужното образование?

- През последните 20 години с появата на интернет и развитието на новите технологии начинът на живот се промени светкавично и нещо толкова бюрократично като образователната ни система не може да смогне да се адаптира към нуждите на новото поколение и новите стандарти на живот. Необходима е повече гъвкавост. Но е изключително трудно да се предвиди кое знание ще е актуално и ценно след 18 години например, за да сме наясно на какво трябва да учим първолаците днес. Затова според мен фокусът трябва да бъде изместен от добиването на определено предметно знание към това да се развиват различни универсални възможности за успех като презентационни, комуникационни умения, информационна грамотност и други, които винаги биха били от полза в живота.

Скъсана ли е връзката според теб между бизнеса и училищата?

- Според мен тази връзка никога не е съществувала истински в България, за да бъде скъсана. Поне не и през последните 20-25 години, въпреки че в днешно време се зараждат много добри инициативи и програми, които имат за цел да променят това. Докато в училищата е на почит наизустяването на цели уроци и рецитирането на стихотворения, няма как образованието да отговаря на нуждите на бизнеса. Оказва се, че масово учениците не са развили основни житейски и социални умения, гражданска грамотност и др.

Как се създават млади хора с предприемачески дух?

- Като се възпитава у тях разбирането, че всяко нещо, всяка ситуация около тях търпи промяна и, че те са в състояние да задават посоката на тази промяна чрез своите действия или бездействия. Изключително важно е средата да подкрепя младежките идеи и да им предоставя възможността за „проба-грешка”, която обаче води до ценен опит.