fbpx Млади хора ще дискутират възможностите за предприемачество | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Млади хора ще дискутират възможностите за предприемачество

Между 3 и 6 септември 2012 г. в София ще се проведе конференция за български студенти от страната и чужбина под надслов „Идеите – това сме ние”. Събитието е организирано от младежката неправителствена организация Обединени идеи за България и е спечелило финансиране по проект на Национален център „Европейски младежки програми и инициативи”.

В рамките на конференцията се предвижда да се включат 150 български студенти, учещи в страната и в чужбина. Целта на участниците, разделени в 8 комисии, е да симулират дейността на български министерства. Освен да се провеждат дискусии, в различните комитети ще бъдат съставени общо 8 граждански проекта, целящи положителен принос в отделните сфери. В месеците след края на конференцията участниците ще имат задачата да реализират създадените проекти. Качеството на дебатите в комисиите ще бъде следено от специално създаден за целта журналистически екип, в чийто състав ще влизат отново студенти с интереси в областта на медиите и комуникациите. Младите участници ще бъдат подпомогнати от лекции на гостуващи експерти в различните области. Някои от потвърдилите участието си лектори са доц. д-р. Атанас Щерев, Борислав Сандов, Евдокия Манева, Яна Бюрер Тавание и Нешка Робева. Крайният срок за кандидатстване за участие е 1 август.

Учредена в края на м. декември 2011 г., Обединени идеи за България е организация, обединяваща над 40 български студенти. За свои основни цели сдружението е поставило насърчаването на гражданската ангажираност и предприемачество и съвместната работа на българи в страната и чужбина. В качеството си на международна мрежа от българи и идейна общност, Обединени идеи за България набира и се стреми да реализира предложения за решения на предизвикателствата, пред които е поставена България.