fbpx Млади природозащитници от цяла Европа на младежки лагер в България | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Млади природозащитници от цяла Европа на младежки лагер в България

Членовете на Млади приятели на Земята Европа (Young Friends of the Earth Europe) от общо 18 европейски страни ще се срещнат в България за eжегодния летен лагер на мрежата. Чрез дискусии и работилници младежите ще обмененят опит, знания и умения за провеждане на кампании за подобряване на земеделските практики в Европа. Една от основните дискутирани теми ще бъде как Трансатлантическото партньорство за търговия и инвестции между ЕС и САЩ (ТПТИ) ще се отрази на качеството и безопсаността на храните в Европа.

Срещата на младежите ще се състои между 14 и 20 август в местността Чатъма на брега на язовир „Голям Беглик“. Активистите ще обсъдят широк спектър от проблеми на храните и селското стопанство, пред които е изправена Европа и ще планират заедно кампании за ефективни, трайни, местни решения.

В лагера ще се включат 8 младежи от България, които са ядрото на мрежата Млади приятели на Земята у нас. Съвместно с ЕС „За Земята“ те планират да осъществят информационна кампания, срещи и дискусии, чрез които обществеността ще се запознае с актуални конфликти по темата храна и земеделие.

Сред най-актуалните въпроси са генно модифицираните организми (ГМО) и възможността за навлизането им в Европа през задната врата чрез нови споразумения в ТПТИ. За разлика от класическите търговски споразумения основната цел на ТПТИ не е намаляване на митата, а премахването на нетарифни бариери или така нареченото „уеднаквяване на стандартите”. Така без изрично да се говори за ГМО по силата на споразумението, всичи разрешени за отглеждане ГМО в САЩ, включително тези влагани в храни и фуражи, ще станат легални в Европа.