fbpx Младите българи са срещу АКТА | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Младите българи са срещу АКТА

Около 2/3 от българските граждани оценяват процеса на изработване и подписване на AКTA като непрозрачен, според проучване направено от "Алфа рисърч" в периода 22 - 29 февруари сред 1015 души. 49% признават, че не са запознати какво съдържа споразумението. До голяма степен това се дължи на спецификата на проблема, който засяга регулирането на взаимоотношения, с които хората не са наясно, но виждат заплаха в крайния резултат.

Съдържанието на AКTA се свързва предимно със задължението потребителите да плащат за информацията (31%), която ползват в интернет и с опита за защита на авторските права на музикални, филмови и други творби в интернет (27%). Тезата за репресивен характер на заложените в споразумението мерки се споделя от около една четвърт от българите - 23% го свързват с опит да се преследват потребители, ползващи пиратско съдържание, по 16% с блокиране на сайтове с пиратско съдържание и с тотално следене и ограничаване на свободата в интернет.

Делът на противниците на АКТА в българското общество доминира силно над привържениците: 47% срещу 4%. Сред най-яростните му противници логично се открояват интернет потребителите (70%), но също и хората, които най-активно посещават културни събития „на живо”: млади, високо образовани, с високи доходи. Техните потребителски практики се характеризират едновременно със закупуване на културни продукти и ползване на безплатно съдържание в интернет. Затова и позицията на дружествата за защита на авторски права остава нечута за мнозинството (61%), или среща последователен отпор от малкото запознати с нея (20%).